Resultat for fjerde kvartal og året 2017

7. februar 2018 07:16 CET | Sist endret 7. februar 2018 12:25 CET

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 4,0 milliarder USD og 1,3 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2017. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 5,2 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 2,6 milliarder USD.

Fjerde kvartal var kjennetegnet av:

  • Sterk inntjening og underliggende kontantstrøm. Gjeldsgrad på 29,0 %
  • Solid drift med rekordhøy produksjon i fjerde kvartal og i 2017. Underliggende produksjonsvekst i 2017 var på over 6 %. Reserveerstatningsraten (RRR) var 150 %
  • Sterk fremdrift for prosjektleveranser og forbedringsarbeid. Organiske investeringer i 2017 utgjorde 9,4 milliarder USD

Økning av utbyttet med 4,5 % til 0,23 USD per aksje, forutsatt godkjenning fra generalforsamlingen 

 – I et styrket marked leverte vi sterk inntjening og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi hadde rekordhøy produksjon både i fjerde kvartal og i året som helhet. Vi forventer langsiktig vekst i underliggende inntjening, og i tråd med vår utbyttepolitikk foreslår styret å øke utbyttet med 4,5 % til 0,23 dollar per aksje, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

– Vi har redusert våre investeringskostnader til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar. Dette er et resultat av fortsatt forbedringsarbeid og sterke prosjektleveranser. I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på rundt 54 dollar per fat genererte vi 3,1 milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2017, og vi styrket vår finansielle posisjon. Vi reduserte gjeldsgraden vår med mer enn 6 prosentpoeng gjennom året, etter å ha gjennomført flere verdiskapende oppkjøp, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 4,0 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra 1,7 milliarder USD i samme periode i 2016. Justert driftsresultat etter skatt var 1,3 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra negative 40 millioner USD i samme periode i fjor. Høyere priser og fortsatt solid drift med rekordhøy produksjon bidro til økningen. I tillegg bidro lavere letekostnader positivt. For året som helhet, var justert driftsresultat 12,6 milliarder USD, mer enn tre ganger høyere enn 4,1 milliarder USD i 2016.

Driftsresultat i henhold til IFRS var 5,2 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med negative 1,9 milliarder USD i samme periode i 2016. Driftsresultatet var påvirket av netto reversering av tidligere nedskrivninger på 1,6 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til en landbasert eiendel i USA. IFRS-resultatet var 2,6 milliarder USD, en oppgang fra negative 2,8 milliarder USD i fjerde kvartal 2016. For året som helhet, var IFRS-resultatet 4,6 milliarder USD, sammenlignet med et negativt resultat på 2,9 milliarder USD i 2016.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,134 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,095 millioner foe per dag i samme periode i 2016. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser, økt produksjon på land i USA, og opptrapping av nye felt. Med fortsatt solid drift leverte Statoil sin høyeste produksjon noensinne, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 6 % i 2017.

Ved utgangen av året 2017 hadde Statoil fullført 28 letebrønner, hvorav 14 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var
0,3 milliarder USD, en nedgang fra 0,6 milliarder USD i fjerde kvartal 2016.

Reserveerstatningsraten (RRR) var 150 % i 2017, som følge av sanksjonering av nye prosjekter og oppjustering av reservene på eksisterende felt. 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før betalte skatter og arbeidskapital var 20,7 milliarder USD i 2017, sammenlignet med 15,0 milliarder USD i 2016. Organiske investeringer for 2017 var på 9,4 milliarder USD. Ved utgangen av året var gjeldsgraden 29,0 %, etter en økning i arbeidskapital og betalinger for verdiøkende transaksjoner. 

Styret foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 4,5 % til 0,23 USD per aksje for fjerde kvartal. Det toårige programmet med utbytteaksjer ble avsluttet som planlagt i tredje kvartal 2017.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste tolv månedene fram til 31. desember 2017, sammenlignet med 0,8 i samme periode i 2016.

Kapitalmarkedsoppdatering

Statoil presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet og vektlegger tre prioriteringer:

  • Økt kontantstrøm og avkastning – kapasitet til å generere 12 milliarder USD i fri kontantstrøm fra 2018 til 2020, og rundt 12 % avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) i 2020. Statoil kan levere positiv fri kontantstrøm ved en oljepris under 50 USD per fat fra 2018 til 2020
  • Lønnsom vekst fra prosjekter i verdensklasse – vi investerer i en radikalt forbedret neste generasjons prosjektportefølje med 3,2 milliarder fat med en gjennomsnittlig balansepris på 21 USD per fat
  • Utnytte våre industrielle styrker for å realisere strategien for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp

– Vi forventer økt avkastning, og kan levere 12 milliarder dollar i fri kontantstrøm fra 2018 til 2020. Solid drift og resultater fra vårt forbedringsarbeid har gjort oss til et sterkere og mer konkurransedyktig selskap. Vi har radikalt forbedret vår neste generasjons portefølje, og balanseprisen for Johan Sverdrup fase 1 er nå under 15 dollar per fat. Vi vil levere lønnsom produksjonsvekst, styrke balansen, og øke kontantutbyttet, sier Sætre.

– Norsk sokkel er ryggraden i vår virksomhet. Her utvikler vi nye ideer og teknologier, og skalerer dem opp for å skape enda høyere verdi. Internasjonalt søker vi i økende grad muligheter hvor vi kan utnytte våre styrker, også som operatør, sier Sætre

Statoil fortsetter arbeidet med å forbedre kostnadsbasen og verdiskapingspotensialet. Med 1,3 milliarder USD i ytterligere forbedringer i 2017, har Statoil oppnådd årlige effektiviseringsgevinster på 4,5 milliarder USD fra 2013. Digitalisering og innovasjon kan ytterligere styrke sikkerheten, øke verdiskapningen og gi betydelig reduksjon i borekostnader og investeringskostnader i framtidige feltutbygginger.

Statoil er allerede en industrileder innen karboneffektiv produksjon og har satt ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp.

Innen 2030 forventer selskapet at 15–20 % av samlede investeringer vil gå til nye energiløsninger.

– Statoil er godt posisjonert for konkurransedyktig verdiskaping i en lavkarbonframtid. Med CO2-utslipp på rundt halvparten av gjennomsnittet i bransjen, og rekordhøy gassproduksjon som kan erstatte kull. Vi vil fortsette å utvikle oss som et bredt energiselskap, og bygge en lønnsom industriell posisjon innen ny fornybar energi, sier Sætre.

Videre kunngjør Statoil sine oppdaterte framtidsutsikter for 2018-2020:

  • Statoil forventer organiske investeringer på om lag 11 milliarder USD i 2018
  • Statoil forventer 1-2 % produksjonsvekst i 2018, og en årlig produksjonsvekst på om lag 3-4 % fra 2017-2020
  • Statoil forventer å bore rundt 40 letebrønner i 2018 med en forventet kostnad på om lag 1,5 milliarder USD

KONTAKTPERSONER:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør, Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil) 

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, Media Relations,
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast

Høyoppløselige bilder