Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2018

6. februar 2019 07:22 CET | Sist endret 6. februar 2019 12:28 CET
Bilde av to lærlinger på Melkøya

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,4 milliarder USD og 1,5 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 6,7 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 3,4 milliarder USD.

 

Fjerde kvartal og året var kjennetegnet av:

 • Solide resultater og sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 22,2 %
 • Sterk drift. Rekordhøy produksjon for fjerde kvartal og for året
 • Fortsatt vekst i avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til 12 %
 • Rekordhøy reserveerstatningsrate (RRR) på 213 %
 • Økning av kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, forutsatt godkjenning fra generalforsamlingen

-Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også fremover. Etter sterke forbedringer de senere år, foreslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.

Bilde av Eldar Sætre
CEO Eldar Sætre

- Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over
6 milliarder dollar i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22,2 prosent, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 4,4 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra 4 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter skatt var 1,5 milliarder USD, opp fra 1,3 milliarder USD i samme periode i fjor. Høy produksjon med høyere priser bidro til økningen. På grunn av prisingsmekanismer i markedet førte det betydelige fallet i oljeprisen til en negativ engangseffekt med høyere enn vanlig differensial mellom realiserte væskepriser og Brent Blend gjennomsnitt. I tillegg ble resultatet negativt påvirket av høyere leteaktivitet og lavere marginer fra raffinering og produkthandel. For året som helhet, var justert driftsresultat 18 milliarder USD, opp 42 prosent fra 12,6 milliarder USD i 2017.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 6,7 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med 5,2 milliarder USD i samme periode i 2017. IFRS-resultatet var 3,4 milliarder USD, opp fra 2,6 milliarder USD i fjerde kvartal 2017. For året som helhet, var IFRS-resultatet 7,5 milliarder USD, opp fra 4,6 milliarder USD i 2017.

- I 2018 godkjente vi syv nye prosjekter som vil levere mer enn 1 milliarder fat i ressurser til Equinor, med en gjennomsnittlig balansepris på 14 dollar og svært lave CO2-utslipp. I kvartalet startet vi opp produksjon fra Aasta Hansteen, Oseberg Vestflanken og Big Foot, og fra solenergianlegget Apodi i Brasil. I tillegg vant vi en ny lisens for havvind utenfor Massachusetts i USA, sier Sætre. 

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,170 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,134 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig porteføljeendringer og nye brønner, spesielt på land i USA. Nye felt som kom i produksjon bidro også til økningen. Forventet naturlig produksjonsnedgang, i tillegg til redusert gassavtak, motvirket delvis denne økningen. Equinor leverte den høyeste produksjonen noensinne i 2018, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 2 %.

Ved utgang av året 2018 hadde Equinor fullført 24 letebrønner, hvorav ni med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 417 millioner USD, opp fra 274 millioner USD i fjerde kvartal 2017, hovedsakelig som følge av høyere seismikk- og boreaktivitet. 

Reserveerstatningsraten (RRR) var den høyeste noensinne med 213 % i 2018, hovedsakelig som følge av godkjenning av nye felt, oppjustering av reservene på eksisterende felt og oppkjøp. Forholdet mellom reserver og produksjon (R/P) økte fra 7,6 til 8,7 år.

Kontantstrøm fra drift før skatt var 27,6 milliarder USD i 2018, sammenlignet med 21,0 milliarder USD i 2017. Organiske investeringer for året 2018 var 9,9 milliarder USD. Ved utgangen av året var gjeldsgraden redusert til 22,2 %. 

Styret foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 13 % til 0,26 USD per aksje for fjerde kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for 2018, sammenlignet med 0,6 i 2017. 

 

Kapitalmarkedsoppdatering

Equinor presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet og vektlegger tre hovedleveranser:

 • Økt kontantstrøm og avkastning – kapasitet til å generere om lag 14 milliarder USD i fri kontantstrøm fra 2019 til 2021, og mer enn 14 % avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) i 2021 . Equinor kan levere positiv organisk fri kontantstrøm ved en oljepris under 50 USD per fat fra 2019 til 2021
 • Investere i en svært konkurransedyktig portefølje av prosjekter med forventet produksjonsstart innen 2025 som kan levere 6 milliarder fat til Equinor med lave utslipp og en gjennomsnittlig balansepris på om lag 30 USD per fat
 • Levere fortsatt lønnsom vekst på norsk sokkel, prioritere internasjonale prosjekter der vi i økende grad kan utnytte vår industrielle styrke som operatør, og bygge et lønnsomt kjerneområde i Brasil. Equinor forventer å levere rundt 3 prosent gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst fra 2019 til 2025- Equinor leverer allerede industriledende avkastning, og forventer å øke avkastningen og kontantstrømmen ytterligere fremover. Vi leverte rekordhøy produksjon i 2018, og vi er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene fremover. Internasjonalt tar vi i økende grad rollen som operatør, og vi styrker Brasil som et kjerneområde for Equinor. På norsk sokkel forventer vi å levere et rekordhøyt produksjonsnivå i 2025, sier Sætre.

- Vi har en sterk og meget lønnsom portefølje av prosjekter som kommer i produksjon mot 2025. I 2019 starter vi produksjonen fra Johan Sverdrup, som forventes å levere en total platåproduksjon på nær 300.000 fat per dag til Equinor, med en balansepris under 20 dollar per fat, sier Sætre.

- De siste årene har vi forbedret prosjektporteføljen betydelig og vesentlig styrket vår konkurranseevne, og det har gjort oss til et sterkere og mer robust selskap. Vi fortsetter å utvikle en kultur for systematisk kapitaldisiplin og kontinuerlig forbedring. Digitalisering og innovasjon vil bidra til ytterlig styrket sikkerhet, økt verdiskaping og reduserte utslipp, sier Sætre.

Equinors produksjonsenhetskostnad på rundt fem dollar per fat er industriledende. Selskapet arbeider for å opprettholde en produksjonsenhetskostnad på om lag 2017-nivå i 2020 . Equinor har redusert gjennomsnittlig balansepris for sin portefølje av ikke-sanksjonerte prosjekter til under 40 USD per fat, og økt nåverdien av denne porteføljen med mer enn 7 milliarder USD siden 2017.

Equinor er allerede industriledende innen karboneffektiv produksjon, og porteføljen av prosjekter som kommer i produksjon mot 2025 har 30 % lavere CO2-utslipp per fat enn nåværende produserende portefølje. Equinor fortsetter utviklingen som et bredt energiselskap, og bygger gradvis opp en lønnsom portefølje også innen fornybar energi.

Til slutt kunngjør Equinor sine oppdaterte framtidsutsikter:

 • Equinor forventer organiske investeringer på om lag 11 milliarder USD i 2019
 • Equinor forventer at produksjonen i 2019 skal ligge på om lag samme nivå som i 2018, med en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 % fra 2019 til 2025
 • Equinor forventer letekostnader på om lag 1,7 milliarder USD i 2019

Forutsetter USD 70 per fat, reell, medregnet kunngjorte transaksjoner ekskludert for nye regnskapsstandarder og fremtidige endringer i skatteeiendeler
USD per foe Equinor egenproduksjon, reell, antatt fast valuta

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastninger

Webcast

Høyoppløselige bilder