Njord og Bauge godkjent av myndighetene

20. juni 2017 20:52 CEST
Njord A-plattformen
Njord A-plattformen. (Foto: Thomas Sola/Statoil)

Planer for utbygging og drift av Njord og Bauge i Norskehavet er nå godkjent av myndighetene.

Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene mens Bauge er en ny feltutbygging som skal knyttes opp mot Njord A-plattformen.

– Det er gledelig at myndighetene nå har godkjent planene for Njord og Bauge som er to viktige felt på norsk sokkel. De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge.

På vegne av partnerskapene i Njord, Hyme og Bauge-lisensene ble det levert planer for utbygging og drift av Njord- og Bauge-feltene til myndighetene 27. mars i år.

Njord-feltet leverte opprinnelig plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden. Nå skal feltet produsere i nye ti-år og partnerskapet har besluttet at både Njord A-plattformen og Lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes og gjenbrukes.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.
Portrett - Siri Espedal Kindem
Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.

Relatert side

Bauge er en undervannsutbygging som skal bygges ut med én havbunnsramme, to oljeprodusenter og en vanninjektor.

– Kværner på Stord er tildelt kontrakten med oppgraderingen av plattformen og arbeidet med tilrettelegging for tilknytning av Bauge og potensielle fremtidige tredjepart tilknytninger sier Rød.

– Njord i produksjon frem til 2040 er viktig for våre kompetansemiljøer i Kristiansund og Stjørdal og leverandørindustrien i Midt-Norge. Med et oppgradert feltsenter og ny infrastruktur på Njord, åpner det seg også muligheter for utvikling av andre felt i området, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.

Neste år vil lisenspartnerne i Njord ta beslutning om hvem som får oppdraget med å oppgradere lagerskipet Njord Bravo. Produksjonsstart er planlagt i slutten av 2020.

  • Startet produksjon i 1997
  • Njord var i produksjon fra 1997 - til 2016 og 54 brønner ble boret
  • Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på feltet
  • 2016 ble Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund
  • Reserver: 175 millioner oljeekvivalenter
  • Investeringskostnader: 15,7 milliarder kroner

Partnere: Statoil (operatør) 20%, Engie E&P Norge AS 20%, DEA Norge AS 50%, Faroe Petroleum 7,5% og VNG Norge AS 2,5%.

  • Funnet ligger om lag 16 km nordøst for den valgte tilknytningsplattformen, Njord A
  • Utbyggingen er planlagt med én havbunnsramme, to oljeprodusenter, en vanninjektor
  • Reserver: 73 millioner oljeekvivalenter
  • Investeringskostnader: 4,1 milliarder kroner

Partnere:  Statoil (operatør) 35%, ENGIE E&P Norge AS 10%, Point Resources AS 17,5%, DEA Norge AS 27,5%, Faroe Petroleum Norge AS 7,5%, VNG Norge AS 2,5%

Bauge field illustration

Nedlasting