Informasjon angående utbytte for andre kvartal 2016

27. juli 2016 06:58 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) for første kvartal 2016.

 

Utbyttebeløp:  0,2201

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 31. oktober for New York Stock Exchange, 1. november 2016 for Oslo Børs

Ex-dato: 1. november for New York Stock Exchange, 2. november 2016 for Oslo Børs

Record date (eierregisterdato): 3. november 2016

Betalingsdato: på, eller nær 16. desember 2016

Vedtaksdato: 26. juli 2016

Øvrig informasjon:

Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 9. november 2016.

Men henvisning til utbytteaksjeprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen 11. mai 2016, vil aksjonærer få muligheten til å motta utbyttet i nyutstedte aksjer i Statoil til en rabatt. For utbytteemisjonen for andre kvartal 2016 har styret satt denne rabatten til 5%. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for andre kvartal 2016 vil bli publisert senere. 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.