Investerer 20 milliarder kroner i nye prosjekter på norsk sokkel

27. mars 2017
Njord A-plattformen med lagerskipet Njord B i bakgrunnen
Njord A-plattformen med lagerskipet Njord B i bakgrunnen. (Foto: Øyvind Nesvåg)

Ny teknologi og prosjektforbedringer utløser nye investeringer på Njord og Bauge-feltene i Norskehavet. I dag leverer Statoil på vegne av partnerskapene i lisensene planene for utbyggingene til olje- og energiminister Terje Søviknes.

– Da vi leverte plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden, anslo vi at feltet ville vært nedstengt i 2013. Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.

Det er endret plan for utbygging og drift av Njord-feltet og plan for utbygging og drift av det nye Bauge-feltet som blir levert til norske myndigheter i dag.

Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19, 8 milliarder kroner (Njord 15,7 milliarder kroner og Bauge 4,1 milliarder kroner).

– Njord og Bauge-utbyggingene innebærer nye muligheter for leverandørindustrien. Både Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes. I tillegg skal vi bygge ut et nytt undervannsanlegg, bore nye brønner og gjennomføre omfattende marine operasjoner, sier Øvrum.

Videreutvikling av Njord-området med oppgradering av Njord-installasjonene og utbygging av Bauge-feltet er viktig for industrien i Midt-Norge og videreutvikling av Norsk sokkel.

– Njord i produksjon frem til 2040 er viktig for våre kompetansemiljøer i Kristiansund og Stjørdal og leverandørindustrien i Midt-Norge. Med et oppgradert feltsenter og ny infrastruktur på Njord, åpner det seg muligheter for utvikling av også andre felt i området, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.

Arbeidet som gjøres med Njord A-plattformen på Kværner Stord vil tilrettelegge for tilknytning av Bauge samt potensielle fremtidige tredjeparts tilknytninger.

Portrett - Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.
Portrett - Siri Espedal Kindem
Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.

Ny undervannsteknologi er sentral i Bauge-utbyggingen.

I Bauge-utbyggingen brukes for første gang Cap-X teknologien, som er neste generasjons subsea produksjonssystem.

– Cap-X er rimeligere å produsere og å installere. Dette bidrar til å øke verdiskapingen fra Bauge-feltet, sier Øvrum.

Njord og Bauge Prosjektene:

Njord A og Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord, Hyme og Bauge-feltene.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge.

Bauge-feltet skal bygges ut med én havbunnsramme, to oljeprodusenter og en vanninjektor. Bauge-ressursene skal fases inn til Njord A-plattformen. Dette alene bidrar til å øke levetiden for Njord-feltet med tre år.

Begge prosjekter skal starte produksjon i slutten av 2020.

Bauge field illustration
  • Startet produksjon i 1997
  • Njord har vært 6821 dager i produksjon og 54 brønner er boret så langt
  • Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på feltet
  • 2016 ble Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund
  • Reserver: 175 millioner oljeekvivalenter
  • Investeringskostnader: 15,7 milliarder kroner

Partnere: Statoil (operatør) 20%, Engie E&P Norge AS 40% (20%)*,DEA Norge AS 30% (50%)*, Faroe Petroleum 7,5% og VNG Norge AS 2,5%.*

*Eierandelene vil endres i henhold til andel i parentes gitt godkjenning fra myndighetene. 

  • Funnet ligger om lag 16 km nordøst for den valgte tilknytningsplattformen, Njord A
  • Utbyggingen er planlagt med én havbunnsramme, to oljeprodusenter, en vanninjektor
  • Reserver: 73 millioner oljeekvivalenter
  • Investeringskostnader: 4,1 milliarder kroner

Partnere:  Statoil (operatør) 35%, ENGIE E&P Norge AS 20% (10%)*,Point Resources AS 17,5%, DEA Norge AS 17,5% (27,5%)*, Faroe Petroleum Norge AS 7,5%, VNG Norge AS 2,5%

*Eierandelene vil endres i henhold til andel i parentes gitt godkjenning fra myndighetene.