Statoil tildeler Kværner kontrakt for overbygget på Johan Castberg

13. februar 2018 07:44 CET | Sist endret 14. februar 2018 11:09 CET
Produksjonsskipet Johan Castberg

Kontrakten innebærer bygging og sammenstilling av modulene til overbygget på produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet i Barentshavet, og har en verdi på rundt 3,8 milliarder kroner. Arbeidene vil foregå ved flere verft i Norge.

 

– Dette er en av de store puslespillbitene for Johan Castberg og utgjør en sentral del av produksjonsskipet. Kontrakten omfatter bygging av til sammen ti moduler samt et fakkeltårn og en sentral rørgate. Det har vært tøff internasjonal konkurranse om kontrakten og vi ser fram til et godt samarbeid med Kværner i årene som kommer. Norske leverandører har nok en gang demonstrert konkurransekraft, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Arbeid langs kysten

For byggearbeidene vil Kværner benytte seg av en rekke verft langs norskekysten, nærmere bestemt i Sandnessjøen, Verdal, Stord og Egersund.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.
Portrett - Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.

Byggearbeidene vil pågå fram til 2021, etterfulgt av en periode med komplekse sammenstillingsarbeider. I denne perioden vil overbygget bli installert ombord på skroget og alle systemer vil bli koblet opp mot skrog og dreieskive. Produksjonsoppstart på feltet er planlagt til andre halvdel av 2022.

– Johan Castberg-utbyggingen vil gi store ringvirkninger for norsk leverandørindustri i årene som kommer. Feltet er også viktig for videreutviklingen av nord-norsk industri og det er gledelig at denne kontrakten vil bidra til økt aktivitet i nord, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.

Johan Castberg blir det sjette prosjektet som kommer i produksjon i Nord-Norge. Feltet vil være viktig i videreutviklingen av olje og gassindustrien i nord. Med Johan Castberg vil det bygges ut infrastruktur i et nytt område på norsk sokkel.

Investeringskostnadene for Johan Castberg-prosjektet blir ca. 49 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs) og nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk Feltet vil produsere i over 30 år og den lange produksjonsfasen vil skape betydelige aktiviteter for norske leverandørselskaper og gi ringvirkninger i Nord-Norge. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter.

Statoil sanksjonerte prosjekter til en verdi av 90 milliarder kroner i løpet av 2017 på norsk sokkel. Norske leverandører har sikret seg 70 % av kontraktene tildelt så langt i disse prosjektene.

Kontrakten har forbehold om godkjenning av PUD.

  • Partnerskapet i Johan Castberg består av Statoil (Operatør 50%) Eni (30%) og Petoro (20%).
  • Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
  • Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til ca 49 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.
  • Johan Castberg-prosjektet vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel 2018-2022.

Relaterte sider