Nytt Statoil-fond skal investere 1,7 milliarder i grønne vekstselskaper

16. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
Wind mills
Potensielle fokusområder for investeringer er blant annet vindkraft på land og til havs. (Foto: Helge Hansen)

Statoil lanserer i dag et nytt venturefond som skal investere i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innen fornybar energi. Dette understøtter konsernets strategi om vekst innen nye energiløsninger.

Statoil Energy Ventures skal investere om lag 1,7 milliarder kroner (200 millioner dollar) over en periode på fire til sju år.

– Vi er glade for å etablere Statoil Energy Ventures, som blir et av verdens største selskapseide venturefond for investeringer i fornybar energi. Overgangen til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Statoils ambisjon er å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene. Gjennom det nye fondet ser vi frem til å investere i attraktive og ambisiøse selskaper og bidra til å forme energifremtiden, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Fondet er opprettet som en del av Statoils nye forretningsområde Nye energiløsninger, som gjenspeiler selskapets ambisjoner om å gradvis supplere sin olje- og gassportefølje med lønnsomme løsninger innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Investeringene er medregnet i Statoils samlede investeringsprognoser, som ble presentert 4. februar.

– Statoil Energy Ventures har som mål å være en attraktiv partner for vekstselskaper. Vi kan tilføre verdifull vekstkapital og er klare til å investere innen tre strategiske områder: Støtte Statoils nåværende aktiviteter innen fornybar, posisjonere oss for nye vekstmuligheter og utforske nye teknologier og forretningsmodeller. Vi ser fram til å arbeide sammen med ambisiøse gründere som en aktiv investor og videreutvikle attraktive selskaper, sier Gareth Burns, direktør i Statoil og leder for Statoil Energy Ventures.

Potensielle fokusområder for investeringer vil være vindkraft på land og til  havs, solenergi, energilagring, transport, energieffektivisering og smarte strømnett.

Til å begynne med vil fondet forvaltes av seks investeringseksperter med et globalt mandat, med base ved Statoils kontorer i London og Oslo.

Fondet vil være en aktiv eier, hovedsakelig som minoritetsaksjonær i vekstselskaper, helst som medinvestor sammen med andre ventureselskaper.

Gareth Burns
Gareth Burns, direktør i Statoil og leder for Statoil Energy Ventures. (Foto: Asle Haukland - AP/Statoil)

Investeringer i utvalgte fond vil også bli vurdert for å sikre et bredt nedslagsfelt.

Statoil Energy Ventures, som har fokus på vekstfase-investeringer i fornybar energi, skal arbeide parallelt med Statoils eksisterende venture-enhet, Statoil Technology Invest (STI), som konsentrerer seg om tidligfase-investeringer i oppstrømsbasert olje- og gassvirksomhet.

Statoil har tidligere oppnådd gode resultater med vellykket innføring av teknologier og økonomisk utbytte gjennom salg. STI har siden 2000 investert mer enn 1 milliard kroner, og oppnådd en inntjening på realiserte transaksjoner på 250 prosent.

Statoil Energy Ventures

  • E-post: seven@statoil.com
  • Twitter: @StatoilVentures

Media relations

  • Elin Isaksen, tlf: +47 480 91 183, e-post: eisak@statoil.com