Intensjonsavtaler for andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen tildeles Aibel og Aker Solutions-Kværner joint venture

5. april 2018 07:34 CEST | Sist endret 5. april 2018 08:57 CEST
Johan Sverdrup illustrasjon

Statoil signerer i dag på vegne av Johan Sverdrup-lisensen en intensjonsavtale med Aibel for bygging av dekket til prosessplattformen til andre fase av utbyggingen. En intensjonsavtale signeres også med Aker Solutions-Kværner joint venture for modifikasjoner på Johan Sverdrup feltsenteret. Samlet verdi er på over 11 milliarder kroner.

Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019. For å sikre synergier, kontinuitet og en helhetlig utvikling av feltet tildeler partnerskapet nå intensjonsavtaler knyttet til utbygging av andre fase av feltet. Endelige kontrakter vil bli undertegnet senere i år. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

- Nært og godt samarbeid med våre leverandører har vært viktig for forbedringene vi har gjort i første fase av Johan Sverdrup utbyggingen. Intensjonsavtalene med tre av hovedleverandørene fra fase 1 er et uttrykk for at vi ønsker å videreføre erfaringene, samarbeidet og kompetansen inn i andre fase av utbyggingen. Dette er et godt utgangspunkt for å levere neste fase av Johan Sverdrup sikkert, med kvalitet og på kost, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Statoil.

Kontrakten som tildeles Aibel omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til en ytterligere prosessplattform (P2) som utvider prosesskapasiteten på Johan Sverdrup feltet fra 440.000 til 660.000 fat olje per dag etter oppstart av fase 2 i 2022. Verdien på denne kontrakten er på nærmere 8 milliarder kroner.

Kontrakten som tildeles joint venture mellom Aker Solutions og Kværner inkluderer ingeniørarbeid, innkjøp, og bygging av en utstyrsmodul for stigerørsplattformen, modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon og integreringsarbeid i forbindelse med andre fase av utbyggingen. Kontraktsverdien er på omkring 3,4 milliarder kroner.

Portrett av Kjetel Digre
Kjetel Digre, senior vice president for Johan Sverdrup in Statoil
Portrett - Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, executive vice president for Technology, projects and drilling in Statoil

En områdeløsning for strøm fra land til Utsirahøyden innen 2022, er en integrert del av fase 2 utbyggingen der vekselstrømomformeren vil installeres på den nye prosessplattformen.

Betydelige ringvirkninger
Så langt har Johan Sverdrup-utbyggingen bidratt med kontrakter verdt mer enn 60 milliarder kroner, hvorav mer enn 70% har blitt tildelt leverandører i Norge.

De to hovedkontraktene knyttet til andre fase av utbyggingen, vil bidra med arbeid til en rekke verft langs norskekysten – først og fremst i Haugesund, Egersund og Stord. Ingeniørarbeidet hos Aibel vil skje primært i Asker og hos Aker Solutions i Stavanger. Kontraktene vil bidra med opp til mer enn 3000 arbeidsplasser i Norge i byggeperioden fram mot oppstart i 2022.

– Johan Sverdrup vil skape store verdier for eiere og samfunnet i over 50 år. Det er gledelig at norske leverandører fortsatt demonstrerer konkurransekraft og at de skal bli med å videreutvikle neste fase i Johan-Sverdrup-utbyggingen, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Kontraktene har forbehold om godkjenning av Plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup fase 2 som skal innleveres til norske myndigheter i andre halvår 2018.

Det holdes en pressekonferanse i Statoils lokaler på Fornebu kl. 10.00. Senest oppmøte kl. 09.40.

Kontakt for påmelding til pressekonferanse: Eskil Eriksen, eseri@statoil.com, +4795882534

Fra Statoil kommer: Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Kjetel Rokseth Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser Trond Stokka Meling, prosjektdirektør for Johan Sverdrup fase II

Fra leverandørene kommer: Mads Andersen, CEO Aibel, Nils Arne Hatleskog, konserndirektør Aibel, Luis Araujo, CEO Aker Solutions, Knut Sandvik, konserndirektør Aker Solutions, Idar Eikrem, interim CEO Kværner, og Elly Bjerknes, konserndirektør Kværner.

Fase 1

 • Omfatter utbygging av fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø)
 • Under utbygging. Rundt 70 % av utbyggingen fullført
 • Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse
 • Investeringsestimat: 88 milliarder kroner
 • Break-even fase 1: Under 15 dollar per fat
 • Produksjonsoppstart sent 2019

Fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden (inklusive feltene Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen) innen 2022
 • Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018
 • Investeringsestimat: Under 45 milliarder kroner
 • Produksjonsoppstart 2022

Full felt (Fase 1 + Fase 2)

 • Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup
 • Ressursanslag: 2,1 – 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter
 • Break-even: under 20 dollar fatet
 • PARTNERE: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, AkerBP: 11,5733 % og Maersk Oil: 8,44 %

Relaterte sider og nedlastinger