Statoil tildelt lisenser i Mexicos dypvannsrunde

5. desember 2016 | Sist endret 18. april 2018 14:41 CEST
Map of blocks on offer in deepwater tender of Mexican Round 1

Statoil ble i dag tildelt blokk 1 og 3 i Salinabassenget i Mexicos første budrunde for letelisenser i dypvannsområder.

Blokkene strekker seg over et område på omkring 5.650 kvadratkilometer i de stort sett uutforskede dypvannsområdene i Salinabassenget. Statoil blir operatør for blokk 1 og 3, med 33,4 % eierandel, mens de resterende andelene er likt fordelt mellom partnerne BP og Total.

Lisensene ble tildelt i en åpen budrunde. Til sammen 10 dypvannsblokker ble lagt ut for bud, der fire var i Perdido-området, og seks i Salinabassenget. De tildelte blokkene ligger på omkring 900-3.200 meters havdyp. Dette er Mexicos første budrunde for letelisenser på dypt vann. 

– At Mexico åpner for utenlandske aktører gir bransjen store muligheter. Vi er derfor fornøyd med å sikre en tidlig posisjon. Tildelingen gir Statoil tilgang til et betydelig areal i et uutforsket område.  Blokkene er i all hovedsak uutforsket, med betydelig usikkerhet knyttet til undergrunnen, men med potensial til å åpne en ny letemodell, sier Tore Løseth, Statoils direktør for leting i USA og Mexico.

I vinnerbudene for blokk 1 og 3 bød Statoil og partnerne en ytterligere royalty på 10 % (på mulig framtidige inntekter) og et ytterligere arbeidsprogram tilsvarende 1 brønn per blokk. Hver blokk har også et minimum arbeidsprogram definert av myndighetene som omfatter forskjellig geologiske arbeid, men ingen brønner. 

Portrett av Tore Løseth
Tore Løseth, direktør for leting i USA og Mexico

– At Mexico åpner for utenlandske aktører gir bransjen store muligheter. Vi er derfor fornøyd med å sikre en tidlig posisjon. Tildelingen gir Statoil tilgang til et betydelig areal i et uutforsket område.  Blokkene er i all hovedsak uutforsket, med betydelig usikkerhet knyttet til undergrunnen, men med potensial til å åpne en ny letemodell, sier Tore Løseth, Statoils direktør for leting i USA og Mexico.

I vinnerbudene for blokk 1 og 3 bød Statoil og partnerne en ytterligere royalty på 10 % (på mulig framtidige inntekter) og et ytterligere arbeidsprogram tilsvarende 1 brønn per blokk. Hver blokk har også et minimum arbeidsprogram definert av myndighetene som omfatter forskjellig geologiske arbeid, men ingen brønner.

– De tildelte lisensene støtter opp under Statoils letestrategi om tidlig tilgang i stor skala. Dette styrker og utvikler valgmulighetene i Statoils langsiktige internasjonale portefølje ytterligere, sier Løseth.

– Dypvannsbudrunden avslutter Mexicos historiske Runde 1. Vi begynner å se resultatene av Mexicos omfattende energireform. Statoil har et langsiktig perspektiv i Mexico, og vi ser fram til å bidra til å utvikle energisektoren ved å studere de tildelte blokkene, sier Løseth.

Statoil har hatt et representasjonskontor i Mexico City siden 2001. 

Ytterligere informasjon:

Media
Erik Haaland, mediekontakt, Europa og internasjonalt
Tlf: +47 95 42 17 70

Peter Symons, mediekontakt, Nord-Amerika
Tlf: +1 713 409 1087

Investor Relations
Peter Hutton, Investor Relations, Europa og internasjonalt
Tlf: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, Investor Relations, Nord-Amerika
Tlf: +1 203 570 2524 

Nedlastinger: