Statoil tildelt letelisenser utenfor kysten av Irland

2. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Statoil blir operatør for fire lisensopsjoner og partner i to lisensopsjoner, der ExxonMobil Exploration and Production Ireland (Offshore South) Limited er operatør.

De seks lisensopsjonene dekker et område på ialt om lag 7.700 kvadratkilometer i Porcupine-bassenget.Havdypet i området varierer mellom 1.100 og 3.150 meter. Statoil og ExxonMobil har en eierandel på 50 prosent hver i alle lisensopsjonene.

Irske myndigheter publiserte i går en oversikt som viser lokasjonene til de tildelte lisensopsjonene i den første fasen av denne konsesjonsrunden.

Forpliktelsene i arbeidsprogrammet er begrenset til innsamling av 2D- og 3D-seismikk i løpet av 2016 og 2017. Basert på analyser av disse seismiske data vil det bli bestemt om selskapet skal gå videre for å omdanne lisensopsjonene til letelisenser, noe som gir muligheter for eventuell leteboring på et senere tidspunkt.

– Vi er fornøyd med disse tildelingene, som vil bringe Statoil tilbake på den irske letearenaen. Dette støtter Statoils letestrategi om tidlig tilgang i stor skala, og gir oss muligheten til å bruke den kunnskapen og erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom letevirksomhet globalt, og spesielt på den tilsvarende marginen utenfor kysten av Newfoundland. Vi ser fram til å samarbeide med ExxonMobil om å utforske disse mulighetene, sier Erling Vågnes, direktør for Statoils letevirksomhet på den nordlige halvkule.

Statoil har vært til stede i Irland siden 1992. Selskapets største eiendel i Irland i dag er andelen på 36,5 prosent i det Shell-opererte gassfeltet Corrib utenfor nordvestkysten av landet.

Nedlastinger: