Statoil overtar som operatør og eier i Martin Linge-feltet og Garantiana-funnet

27. november 2017 08:30 CET | Sist endret 21. mars 2018 13:48 CET
Martin Linge feltillustrasjon
Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Statoil og Total er enige om en transaksjon der Statoil kjøper Totals eierandeler i Martin Linge-feltet (51%) og Garantiana-funnet (40%) på norsk sokkel. Statoil vil overta begge operatørskapene og betaler Total et vederlag på 1,45 milliarder dollar.

Når Martin Linge-feltet kommer i drift vil det være med en moderne plattform som gir lave produksjonskostnader og lave CO2-utslipp. Som følge av transaksjonen vil Statoil også overta en gjenstående skattebalanse med en nominell verdi etter skatt på i overkant av 1 milliard dollar.

- Denne transaksjonen gir oss ytterligere konkurransedyktige vekstprosjekter på norsk sokkel. Martin Linge-feltet bygges ut med innovative løsninger for økt sikkerhet, verdiskaping og reduserte utslipp. Dette er i tråd med vår strategi. Ved å benytte Statoils driftserfaring og våre eksisterende kontrakter kan vi realisere ytterligere muligheter og synergier fra disse eiendelene, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge.

Portrett av Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge.

Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen, med anslåtte utvinnbare ressurser på i overkant av 300 millioner fat oljeekvivalenter. Forventet produksjon og levetid strekker seg inn på 2030-tallet.

Martin Linge bygges ut med en bemannet brønnhodeplattform. Stålunderstellet er allerede installert i Nordsjøen, mens plattformdekket ferdigstilles ved Samsung-verftet i Sør-Korea, og vil bli transportert til Norge i begynnelsen av 2018. Prosjektet har hatt forsinkelser og kostnadsøkninger på grunn av forsinkelser i arbeidet med plattformdekket og valutaeffekter. En tragisk ulykke ved verftet i mai 2017 hadde også konsekvenser for fremdriften. Nåværende operatør forventer produksjonsstart i første halvdel av 2019. Som følge av nye funn i området har feltets utvinnbare ressurser økt siden første Plan for Utvikling og Drift (PUD) ble levert.

Pierre Bang (t.v.), Total, og Arne Sigve Nylund, Statoil.
Pierre Bang (til venstre), administrerende direktør i Total E&P Norge, og Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Statoil ASA)

Driften vil bli fjernstyrt fra et landbasert digitalt driftssenter, noe som vil bidra til reduserte driftskostnader. Plattformen får strøm fra land gjennom verdens lengste vekselstrømkabel, som er 160 km lang. Dette vil redusere CO2-utslippene med 200.000 tonn per år. Etter at transaksjonen er fullført vil Statoils eierandel i feltet øke fra 19% til 70%.

Garantiana er et oljefunn nord for Visund-feltet i Nordsjøen med et utvinnbart ressurspotensial på mellom 50 og 70 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingsløsninger vurderes nå. Etter at transaksjonen er fullført vil Statoil ha 40% eierandel i dette funnet.

Statoil vil også overta relevante ansatte fra Total i samsvar med gjeldende lovgivning, etter at nødvendige informasjons- og konsultasjonsprosesser er gjennomført.

Transaksjonen forutsetter visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjenning.

Det avtalte vederlaget er basert på effektiv dato 1. januar 2017. Ved gjennomføring av transaksjonen i 2018 vil vederlaget være gjenstand for justering. Statoil vil overta som operatør ved fullføring av transaksjonen i 2018.

Relaterte sider og nedlastinger