Nytt Statoil-funn nær Norne-feltet

17. januar 2017

Ett år etter lisenstildeling har Statoil gjort et olje- og gassfunn nær Norne-feltet. Funnet er på mellom 20 og 80 millioner fat oljeekvivalenter.

Kart Cape Vulture

– Det er godt å starte året med et funn, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

Leteboringen i brønnen Cape Vulture ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Brønnen ble boret utvinningstillatelse 128, og er et resultat av tildeling av lisens 128D i TFO-runden i 2015 (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder).

Boringen i dette prospektet kommer som et resultat av utviklingen av et nytt letekonsept for Nordlandsryggen.

– Det er temmelig nøyaktig ett år siden tildelingen av Cape Vulture-lisensen ble offentliggjort under Sandefjordkonferansen i 2016. Vi er fornøyd med at vi allerede har fullført letebrønnen og glade for å kunne annonsere Cape Vulture som et drivverdig funn. Dette viser hvor viktig nytt areal er, det demonstrerer vår evne til raskt å teste nye muligheter og understreker hvordan nye ideer i modne områder på kan gi gode resultater, sier Jez Averty.

Cape Vulture-funnet åpner for ytterligere letemuligheter i området. Statoil vil nå analysere resultatene i detalj og konkretisere eventuelle nye letemål i området. 

Funnet er foreløpig beregnet til å være mellom 20 og 80 millioner fat oljeekvivalenter og det vil bli lagt planer for en videre avgrensning av funnet. Funnet ligger nordvest for Norne og vil bli vurdert for en utbygging som en tilknytning til produksjonsskipet på Norne-feltet. 

– Vi er veldig glade for dette funnet, sier Siri Kindem, direktør for Statoil i Nord-Norge.

Portrett - Jez Averty
Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Portrett - Siri Espedal Kindem
Siri Kindem, direktør for Statoil i Nord-Norge. (Foto: Harald Pettersen)

– Norne er allerede en suksess langt utover det man forventet seg da feltet ble funnet. Norne har vært ryggraden i vår satsning i nord fra begynnelsen og funn som Cape Vulture bidrar til ytterligere forlengelse av driftsperioden og til å opprettholde aktiviteten i Norskehavet, fortsetter Kindem.

– Statoil har vært 40 år i nord og vi fortsetter å være drivkraften i olje- og gassindustrien her, sier Kindem.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128D er Statoil (operatør, 64% andel), Petoro (24,5 % andel) og Eni Norge (11,5 % andel).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Media: Morten Eek, 41689515
Investor relations: Anca Jalba, 41087988

 • Olje - og gassfelt i Norskehavet. 
 • Lisensen tildelt i 1986, første funn gjort i 1992 og produksjonsstart Norne fra 6. november 1997. 
 • Omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11.  
 • Opprinnelig planlagt produksjon var fram til 2014, siden er feltet utviklet med tilleggsressurser. 
 • Ambisjon i dag er drift på Norne til 2030. 
 • Mer enn 625 millioner fat produsert til verdi omkring 500 milliarder kroner (2016). 
 • Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen.  
 • Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen.  
 • Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne.  
 • Skipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje. 
 • Havdybden på Norne-feltet er 380 meter. 
 • Gasseksport fra Norne startet i 2001. 
 • Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet.  
 • Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det mer enn 1400 kilometer.

 

Nedlasting