Statoil former og styrker sin posisjon i oljefunnet Carcará i Brasil

27. oktober 2017 16:49 CEST | Sist endret 30. oktober 2017 07:27 CET

Statoil Brazil Oleo e Gas Ltd, et datterselskap av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO), ExxonMobil Exploracao Brasil Ltda., et datterselskap av Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), og Petrogal Brasil S.A., et datterselskap av Galp (NYSE: GALP.LS), leverte høyeste bud på produksjonsdelingsavtalen for Carcará Nord-blokken i andre pre-salt-lisensrunde på brasiliansk sokkel 27. oktober.  

carcara-north

Konsortiet, som består av Statoil (operatør, 40 %), ExxonMobil (40 %) og Galp (20 %), leverte vinnerbudet (67,12 % av såkalt «profit oil») for Carcará Nord-lisensen i Santos-bassenget. Den forhåndsbestemte signaturbonusen som skal betales av det budgivende konsortiet er BRL 3,0 milliarder, om lag USD  910* millioner. Statoils andel er USD  364* millioner.

Statoil, ExxonMobil og Galp har også avtalt påfølgende  transaksjoner i den tilstøtende lisensen BM-S-8 for å samordne eierandeler på tvers av de to blokkene som til sammen utgjør oljefunnet Carcará. Den samlede potensielle godtgjørelsen til Statoil i forbindelse med disse transaksjonene utgjør om lag USD 1,55 milliarder. Netto potensiell kontantstrøm til Statoil etter lisensrunden og transaksjonen utgjør rundt USD 1,19* milliarder.

I første omgang har Statoil avtalt å selge 33 % av sin andel på 66 % i BM-S-8 til ExxonMobil mot et samlet potensielt vederlag på USD 1,3 milliarder, bestående av et forskuddsbetalt kontantbeløp på USD 800 millioner og en betinget kontantbetaling på USD 500 millioner.

Deretter, når Statoil har gjennomført det avtalte kjøpet av Queiroz Galvão Exploração e Produçãos (QGEP) 10% andel i BM-S-8, har Statoil avtalt å selge ytterligere 3,5 % til ExxonMobil og 3 % til Galp for et samlet vederlag på til sammen cirka USD 250 millioner, bestående av et forskuddsbetalt kontantbeløp på cirka USD 155 millioner og en betinget kontantbetaling på om lag USD 95 millioner.

Dermed vil både Statoil og ExxonMobil ha 36,5 % eierandel i BM-S-8 og 40 % eierandel i Carcará Nord. Galp vil ha 17 % andel i BM-S-8 og 20 % i Carcará Nord.

Partnerne i Carcará Nord har også avtalt at Statoil skal være operatør for den unitiserte feltutbyggingen, med forbehold om myndighetsgodkjennelse. 

– Dette styrker Statoils posisjon i det produktive brasilianske pre-salt-området og denne transaksjonen bidrar til å bygge et sterkt og samordnet partnerskap på tvers av de to Carcará-blokkene. Til sammen fremmer dette i betydelig grad vår strategi i Brasil, et kjerneområde for Statoil.  Å være operatør for utviklingen av Carcará, et funn i verdensklasse, passer godt sammen med vår kompetanse og kapasitet, sier Statoils konsernsjef, Eldar Sætre.

 

CEO Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

– Vi ser fram til å samarbeide med våre partnere, brasilianske myndigheter og Pré-Sal Petróleo S.A. om en unitiseringsprosess som understøtter vår plan om oppstart av oljeproduksjonen fra Carcará i midten av 2020-årene. Denne planen vil skape arbeidsplasser, økonomisk vekst og inntekter for staten, sier Statoils landsjef for Brasil, Anders Opedal.

Anders Opedal
Anders Opedal, Statoils landsjef for Brasil

Sluttføring av transaksjonene med ExxonMobil og Galp forutsetter at vanlige betingelser, blant annet godkjennelse fra partnere og myndigheter, blir oppfylt.  

 

BM-S-8 (før transaksjonen med ExxonMobil)

BM-S-8 (etter transaksjonen med ExxonMobil)

BM-S-8 (etter gjennomført avtale med QGEP)

BM-S-8 (etter framtidige transaksjoner med ExxonMobil og Galp)
Carcará Nord
Statoil 66% (operatør)
33% (operatør)
43% (operatør)
36.5% (operatør)
40% (operatør)
ExxonMobil - 33%
33% 36.5% 40%
Galp 14% 14% 14% 17% 20%
QGEP 10% 10% - - -
Barra Energia 10% 10% 10% 10% -

*Basert på vekslingskurs fra Bloomberg 27. oktober for BRL/USD = 0,30327

Ytterligere informasjon:

Investor Relations
Peter Hutton, direktør for Investor Relations +44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Erik Haaland, internasjonal pressetalsperson  +47 954 21 770 (mobil)