Ikke drivverdig gassfunn på Korpfjell

29. august 2017 08:36 CEST | Sist endret 29. august 2017 12:04 CEST

Statoil og partnere har påvist et lite, ikke-drivverdig gassvolum i Korpfjell-brønnen i Barentshavet sørøst. Korpfjell er den første letebrønnen i Barentshavet sørøst, den norske delen av det som tidligere var et omstridt område mellom Norge og Russland.

Kart over Korpfjell-funnet

– Vi har hele tiden påpekt den store geologiske usikkerheten knyttet til Korpfjell. Det største spørsmålet var om vi ville finne noe i det hele tatt. Og ved et funn – om det var gass eller olje.

– Korpfjell er en sjeldent stor struktur på norsk sokkel og har vært omfattet av stor interesse. Det har fra mange hold blitt knyttet spenning til resultatet av den første brønnen i dette nye området i Barentshavet. Det har derfor vært viktig for oss å få gjennomført denne boringen, sier Jez Averty, Statoils letedirektør i Norge og UK.

Hovedmålet med brønnen var å påvise om det fantes olje i den store geologiske strukturen på Korpfjell. Boringen har bare påvist små gassvolumer. Gassfunnet er anslått til mellom 40 og 75 millioner fat oljeekvivalenter (6-12 milliarder standardkubikkmeter med gass), men volumet er ikke stort nok til å være mulig å utbygge på en lønnsom måte.

Gassen ble påvist i brønnens hovedmål. Statoil og partnerne i utvinningstillatelsen vil nå analysere innsamlede data fra brønnen.

– Resultatet er selvsagt skuffende, men det er alt for tidlig å trekke konklusjoner om hva dette betyr for potensialet i Barentshavet sørøst, sier Averty.

Jez Averty
Jez Averty, Statoils letedirektør i Norge og UK. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Det er viktig å huske på at man sjelden treffer på første forsøk i et helt nytt område. Det ble boret 33 brønner før man gjorde det første kommersielle funnet i norsk del av Nordsjøen. Selv om vi har lært mye siden 1969, er leting slik at vi ikke kan forvente at den første brønnen gir alle svarene. Så hva dette resultatet betyr for det totale ressurspotensialet i Barentshavet sørøst kan vi si først etter videre utforskning, fremholder han.

Statoil planlegger både egen-opererte brønner og å delta i partneropererte brønner i Barentshavet sørøst i 2018. Dette inkluderer også boring av den andre forpliktelsesbrønnen i Korpfjell-tillatelsen PL 859.

– Til tross for et spennende funn i Kayak og spor av olje i Gemini Nord, har vi så langt i år ikke fått en fulltreffer som kan gi en ny selvstendig feltutbygging. Kampanjen har så langt likevel gitt viktige avklaringer og ny informasjon om ressurspotensialet i Barentshavet, avslutter Averty.

Korpfjell er fjerde brønn i Statoils letekampanje i Barentshavet i 2017, der oljefunnet Kayak ble kunngjort 3. juli, gassfunnet Blåmann 17. juli og Gemini Nord offentliggjort 7. august. Kampanjen gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte, uten alvorlige hendelser under boringen av de fire første brønnene.

Brønnen blir boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Enabler, som vil gå videre til Koigen Sentral-prospektet i utvinningstillatelsen PL718 i den vestlige delen av Barentshavet når brønnene er endelig plugget og forlatt.

Partnere i Korpfjell (PL859): Statoil (operatør) 30 %, Chevron 20 %, Petoro 20 %, Lundin 15 % og ConocoPhillips 15 %..

Relaterte sider og nedlastinger