Meldepliktig handel

5. mars 2020 07:41 CET

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Jeroen van der Veer, styremedlem i Equinor ASA, har den 4. mars 2020 kjøpt 3.000 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på NOK 147,42. van der Veer vil etter kjøpet til sammen eie 6.000 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12