OGCI kunngjør investering på 1 milliard dollar for å fremskynde utvikling og anvendelse av innovative lavutslippsteknologier

4. november 2016 11:00 CET | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

– The Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) kunngjorde i dag en investering på 1 milliard dollar i de neste ti årene for å utvikle og fremskynde den kommersielle anvendelsen av innovative lavutslippsteknologier.

OGCI Multiplier effect illustrasjon

OGCI Climate Investments (OGCI CI) tar sikte på å anvende nye vellykkede teknologier som utvikles i medlemsselskapene og utenfor. OGCI CI skal også identifisere metoder for å redusere energiforbruket til både transport og industri. Gjennom samarbeid med likesinnede tiltak på tvers av alle interessentgrupper og sektorer mener OGCI CI at den resulterende utslippsreduksjonen kan mangedobles på tvers av bransjene.   

– Etableringen av OGCI Climate Investments viser vår felles satsing på å levere omfattende teknologi som vil gi et løft i arbeidet for å løse klimautfordringen. Vi har alle personlig forpliktet oss til å sikre at våre selskaper, ved å samarbeide med andre, spiller en viktig rolle for å redusere klimagassutslippene, samtidig som vi skal levere energien som verden trenger, sa konsernsjefene for de 10 olje- og gasselskapene som utgjør OGCI i en felles erklæring. 

Denne investeringen utgjør et unikt samarbeid og ressursutveksling i olje- og gassbransjen innen dette området. Denne nye tilleggsinvesteringen vil supplere selskapenes eksisterende lavutslippsteknologi-programmer og vil trekke på medlemsselskapenes samlede ekspertise og ressurser. 

Gjennom samtaler med interessenter og detaljert faglig arbeid har OGCI identifisert to satsingsområder i første omgang: fremskynde anvendelsen av karbonfangst, -bruk og -lagring; og redusere metanutslipp fra verdens olje- og gassindustri for å maksimere klimafordelene av naturgass. OGCI mener at dette er områder der olje- og gassbransjen har en relevant innflytelse og der samarbeidet kan ha størst innvirkning. 

Utover dette vil OGCI CI gjøre investeringer som fremmer forbedring av energi- og driftseffektiviteten i energikrevende bransjer. OGCI CI skal også samarbeide med fabrikanter for å øke energieffektiviteten innen alle typer transport.  

En toppdirektør og lederteam for OGCI Climate Investments vil bli kunngjort i nær framtid. Sluttføring av OGCI Climate Investments forutsetter at vanlige betingelser, blant annet myndighetsgodkjennelser, blir oppfylt. 

  • The Oil and Gas Climate Initiative er utformet for å fremskynde praktiske tiltak for å redusere klimagassutslipp.
  • OCGI ledes av konsernsjefene for ti olje- og gasselskaper - BP, CNPC, Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Royal Dutch Shell, Saudi Aramco, Statoil og Total - som ønsker å fronte bransjens svar på klimaendringene. Sammen står medlemsselskapene i OGCI for en femtedel av verdens olje- og gassproduksjon.
  • OGCI ble etablert etter samtaler under Verdens økonomiske forums årlige møte i 2014, og ble offisielt lansert på FNs klimatoppmøte i New York i september 2014. 

FAKTA

  • OGCI Climate Investments skal finansiere nye satsinger og prosjekter som kan gi betydelige utslippsreduksjoner
  • Fokus er i første omgang på omfattende bruk av karbonfangst, -bruk og -lagring; styrking av rollen til gass ved å redusere metanutslipp langs verdikjeden; og forbedring av energieffektiviteten i både transport og industri 

 

Relaterte sider