Statoil fant olje i Verbier-sidesteg på britisk sokkel

9. oktober 2017 08:00 CEST | Sist endret 9. oktober 2017 10:29 CEST
Boreriggen Transocean Spitsbergen
Boreriggen Transocean Spitsbergen. (Foto: Kenneth Engelsvold)

Statoil og partnerne har gjort et oljefunn i sidesteget til Verbier-brønnen på britisk sokkel. Det ble påvist minimum 25 millioner fat med utvinnbar olje i umiddelbar nærhet av borestrengen.

De foreløpige resultatene indikerer at funnet totalt kan være på mellom 25 og 130 millioner utvinnbare fat olje.

– Dette er et oppmuntrende resultat for Statoil og det britiske teamet. Vi har påvist olje i et sandreservoar av god kvalitet og med gode reservoaregenskaper, men mye arbeid gjenstår, sannsynligvis også avgrensning, for å fastslå de utvinnbare volumene og få et mer presist ressursestimat, sier Jez Averty, letedirektør i Norge og Storbritannia.

Partnerne vil jobbe videre med dataene og legge planer for videre avgrensning for å slå fast den nøyaktige størrelsen på funnet. Partnerne vil også søke å avgjøre om funnet er lønnsomt, samt å videreutvikle andre muligheter i P2170-lisensen.

Hovedbrønnen på Verbier påtraff et vannfylt sandreservoar, og det ble besluttet å bore et sidesteg for å vurdere det gjenværende potensialet over den vannfylte delen av reservoaret. – Resultatene viser at vi traff riktig beslutning da vi bestemte oss for å bore et sidesteg, og dette funnet viser at det kan være betydelig gjenværende potensial i dette modne bassenget, sier Jenny Morris, letesjef i Storbritannia.

– Målet vårt denne sommeren var å videreutvikle Statoils posisjon i Storbritannia gjennom å teste tre uavhengige prospekter som varierte med hensyn til geologisk risiko, og som potensielt kunne påvirke porteføljen materielt. Selv om resultatene fra de to andre letebrønnene var skuffende, er vi overbevist om at britisk sokkel fremdeles har potensial for funn med høy verdi, og resultatene fra Verbier gir oss så absolutt tiltro og vilje til å fortsette letevirksomheten, sier Jenny Morris.

Jez Averty
Jez Averty, letedirektør i Norge og Storbritannia.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)
Portrett - Jenny Morris
Jenny Morris, letesjef i Storbritannia.
(Foto: Rebecca Fennell)
  • Statoil 70% (operatør)
  • Jersey Oil and Gas 18%
  • CIECO V&C (UK) Limited 12%

Brønnen Mariner Segment 9 påtraff to oljefylte sandreservoarer i Heimdal-formasjonen og en tynn oljesøyle i den dypere Maureen-formasjonen. Det ble innhentet store mengder data som vil bli brukt til å slå fast omfanget av sandreservoarene på Heimdal, ressurskonsekvensene og den fremtidige dreneringsstrategien for hovedfeltet Mariner, samt potensialet for tilknytning til andre ressurser.

Jock Scott var tørr, og ingen reservoarseksjoner ble påtruffet. Alle brønnene ble boret trygt og effektivt, og boreprogrammet holdt budsjettet og vel så det.

Relaterte sider