En milliard fat fra Troll B

20. desember 2016 | Sist endret 23. desember 2016 13:33 CET
Foto av Troll B-plattformen
Troll B-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Oljen på Troll-feltet er å finne i tynne oljekolonner og effektiv utvinning har krevd innovative løsninger og teknologi. Resultatet er bevis på at innsatsen har lønnet seg: Troll B har faktisk snart produsert tre ganger mer enn det som var oppgitt som forventet volum i Plan for utbygging og drift (PUD).

Til inntekt for fellesskapet

Da Troll B startet produksjonen i 1995 var ni oljebrønner og en gassinjektor forboret. I mer enn 21 år har plattformen levert solide mengder olje med meget høy regularitet. I snitt er det produsert 20600 kubikkmeter per dag. I 2016 vil gjennomsnittet være på 12000 kubikkmeter per dag, en imponerende rate for en «oljedame» på 21 år.

Slikt blir det også penger av: En milliard fat olje fra Troll B har, basert på gjennomsnittlig oljepris for årene i produksjon, gitt en inntekt på 268 milliarder norske kroner. Rundt 200 av disse milliardene har gått tilbake til den norske staten gjennom direkte eierskap og skatt – nesten 75 prosent.

– Oljen og gassen som samlet er produsert fra Troll-feltet så langt representerer verdier for 1300 milliarder kroner. Etter 20 års produksjon ligger Troll an til å bli norsk sokkels høyest oljeproduserende felt for fjerde år på rad. Troll B leverer høy regularitet og gode HMS-resultater, og dette er resultat av dedikerte medarbeidere som gjør en fantastisk innsats hver dag, både i havet og på land, sier Lars Høier, produksjonsdirektør på Troll.

Stadig flere brønner

Troll B har de senere årene hatt en «flat» produksjonsprofil takket være effektivt og aktivt boreprogram samt teknologiutvikling og -implementering. Fortsatt er det utsikter til oljeproduksjon på plattformen de neste 8-10 år.

Gjennom 2015 ble det satt ny rekord i tilbakelagt distanse i reservoaret, med nye 145000 borede reservoarmeter. Det er budsjettert med oppstart av 15 nye brønner i 2016.

Troll-feltet er delt i tre hovedområder: Troll Øst som inneholder to tredjedeler av gassreservene på Troll og hvor Troll A og Troll-Oseberg gassinjeksjonsprosjekt (TOGI) er plassert. Deretter Troll Olje Gassprovins som inneholder en tredjedel av gassreservene på Troll samt et tynt oljelag på 13 meter. I tillegg kommer Troll Oljeprovins som hovedsakelig inneholder olje.

Utbyggingen av Troll Olje var opprinnelig basert på produksjon fra oljeprovinsen med mulighet for å dekke en fremtidig produksjon fra gassprovinsen. Troll B produserer i dag olje fra hele oljeprovinsen og deler av Troll Olje Gassprovins.

Troll B er lokalisert øst for oljeprovinsen, cirka 100 kilometer vest for Bergen og cirka 50 kilometer fra Oseberg Feltsenter. Avstanden mellom Troll A og Troll B er omtrent 20 kilometer.

 

Relatert side