Statoil og YPF inngår avtale om leting i Vaca Muerta-formasjonen i Argentina

25. august 2017 14:02 CEST | Sist endret 18. september 2017 11:29 CEST
Photo of Sergio Giorgi and Tim Dodson
Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson (t.h.), og YPFs direktør for forretningsutvikling, Sergio Giorgi.
(Foto: Grégory Maillot/Point Of Views)

Statoil og Argentinas ledende energiselskap, YPF, har inngått avtale om felles leting etter hydrokarboner i den landbaserte Bajo del Toro-blokken i Neuquén-bassenget i Argentina.

Den foreløpige avtalen (intensjonsavtalen) mellom selskapene ble signert i går i Genève av Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, og YPFs direktør for forretningsutvikling, Sergio Giorgi.

Statoil går inn i letelisensen Bajo del Toro i Neuquén-bassenget som partner med 50 % deltakerandel, mens operatøren YPF beholder 50 % andel. Som vederlag skal Statoil godtgjøre YPF for tidligere kostnad som er påløpt i blokken og finansiere 100% av kostnaden for visse fremtidige aktiviteter. Avtalen om Bajo del Toro-lisensen representerer en ny landinntreden for Statoil.

– Dette er et leteprosjekt med potensial for lettolje i en skiferformasjon av verdensklasse, Vaca Muerta. Muligheten passer veldig godt inn i Statoils spissede strategi og er i tråd med letestrategien vår om å levere lønnsomme ressurser av høy kvalitet, sier Tim Dodson.

– Vi er glade for å utvide samarbeidet med YPF, den ledende aktøren i Neuquén-bassenget, og ser fram til å samarbeide tett med selskapet for å avdekke potensialet i Bajo del Toro-blokken, sier Dodson.

– At en ny internasjonal aktør som Statoil etablerer seg i landet er uttrykk for tro på Vaca Muerta som en lovende skiferformasjon og tillit til YPF som ledende operatør. Vi er glade for å utvide samarbeidet mellom selskapene, sier YPFs styreleder Miguel Angel Gutierrez.

Bajo del Toro-lisensen strekker seg over et område på 157 km2 i Neuquén-bassenget i den vestlige/sentrale delen av Argentina. Vaca Muerta-formasjonen er hovedmålet i bassenget. I kommende måneder skal partene inngå de endelige avtalene. Før dette må avtalene godkjennes av myndighetene i provinsen Neuquén.

Bajo del Toro-lisensen innebærer inntreden i et nytt land for Statoil. I 2016 inngikk Statoil en avtale med YPF om faglige undersøkelser for å kartlegge letemuligheter i et stort område på kontinentalsokkelskråningen utenfor kysten av Argentina.

  • Argentinas ukonvensjonelle olje- og gassressurser er blant verdens største og rikeste.
  • Vaca Muerta («død ku») er en organisk rik skiferformasjon i Neuquén-provinsen. Den dekker et areal på ca. 30.000 km², og finnes på 2500-3000 meters dyp. Neuquén-provinsen er landets mest produktive hydrokarbonbasseng. Provinsen ligger vest i landet, i den nordlige delen av Patagonia.
  • Vaca Muerta inneholder store forekomster av olje og gass, og ifølge USAs Energy Information Administration, inneholder den ca. 17 milliarder fat utvinnbar olje og ca. 8500 milliarder m3 utvinnbar gass.
  • Vaca Muerta var opprinnelig kjent som en viktig kildebergart for konvensjonelle olje- og gass-reservoarer i Neuquén-bassenget, der oljeproduksjonen startet i 1920-årene. Vaca Muerta har de siste 5-10 årene tiltrukket seg en rekke internasjonale oljeselskaper, som nå utforsker og produserer olje og gass direkte fra kildebergarten.

YPF er det viktigste energiselskapet i Argentina, med en andel i olje- og gassproduksjonen på 43 % i det lokale markedet og 56 % i nafta. YPF er ledende innen produksjon av ukonvensjonelle ressurser. Det er et integrert energiselskap med variert produksjon: blant annet gass, elektrisitet, drivstoffer, petrokjemiske råstoffer, smøremidler og agro-produkter. UPF har mer enn 1500 bensinstasjoner som forsyner landet. www.ypf.com

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i over 30 land. Vi har hovedkontor i Norge, mer enn 20.000 ansatte, og er børsnotert i New York og Oslo.  Vårt hovedformål er å levere energi til en befolkning i stadig vekst, og skape verdi for aksjonærene og for lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Statoils filosofi bygger på at industriell utvikling, ledet av dyktige medarbeidere, kan skape verdi for samfunnet.