PUD for Oseberg Vestflanken 2 godkjent

14. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:14 CET
Oseberg Vestflanken 2 illustrasjon

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2. Utbyggingen gir 110 millioner fat oljeekvivalenter og investeringene er anslått til 8,2 millarder kroner (2015).

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser. I tillegg skal to  eksisterende havbunnsbrønner gjenbrukes. Alle brønnene skal fjernstyres fra Oseberg Feltsenter.

– Oseberg Vestflanken 2 er et pionérprosjekt med strategisk betydning, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Prosjektet er en pilot som andre operatører, myndigheter og Statoils øvrige prosjektportefølje allerede nå henter læring fra. Konseptet er nytt i Norge, men vanlig på dansk og nederlandsk sokkel.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil

– Vi legger vekt på at dette nye konseptet skal videreføre det høye sikkerhetsnivået vi har på installasjonene på norsk sokkel, sier Rød.

Statoil har jobbet med å kutte investeringskostnadene gjennom hele prosjekteringsfasen, og har redusert balanseprisen i prosjektet med i størrelsesorden 30 prosent, dette skyldes både reduserte investeringskostnader og en god modning av ressursgrunnlaget som har gitt økte volumer. 

Det gjør prosjektet robust, selv med lav oljepris.

Brønnene på Oseberg Vestflanken 2 skal bores av den nye kategori J-riggen Askepott, som for tiden er under bygging. Denne eies av Oseberg-lisensen.

– Det er gledelig at strategiene som ble etablert for anskaffelse av Oseberg sin lisensrigg nå realiseres med et lønnsomt prosjekt som utnytter eksisterende infrastruktur optimalt,  sier Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest.

Gunnar Nakken
Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest.

Prosjektet vil bidra til forlenget levetid for Oseberg-feltet og er et viktig bidrag til Statoils mål om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og videre. Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området.

– I bunn ligger en felles optimisme hos partnerne for Oseberg-området fremover, avslutter Nakken.

  • Rettighetshavere i utvinningstillatelsene som omfatter Oseberg Vestflanken 2 er Statoil Petroleum AS (49,3 prosent), Petoro AS (33,6), Total E&P Norge AS (14,7) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,4).
  • Planlagt produksjonsstart andre kvartal 2018.
  • Lokasjon: I Nordsjøen om lag 8 kilometer nord-vest for Oseberg feltsenter
  • Volumer: 110 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.)
  • Dybde: om lag 110 meters vanndyp
  • Antatt levetid: Til 2040