Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017

26. oktober 2017 06:56 CEST | Sist endret 26. oktober 2017 06:58 CEST

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 2,3 milliarder USD og 0,8 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2017. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 1,1 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 0,5 milliarder USD.

 

Aasta Hansteen topside sail away
Plattformdekket til Aasta Hansteen på vei til Norge, september 2017

Tredje kvartal var kjennetegnet av:

• Solid inntjening og underliggende kontantstrøm. Stabil gjeldsgrad på 27,8 %
• God drift. Forventet produksjonsvekst er økt til rundt 6 % i 2017
• Prosjektleveranser og forbedringstiltak i rute. Investeringsanslaget er redusert til omlag 10 milliarder USD for 2017

– Vår solide inntjening og underliggende kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er et resultat av god drift med høy produksjon og fortsatte forbedringstiltak. I kvartalet leverte vi 15 % produksjonsvekst og 11 % reduksjon i underliggende driftskostnader per fat. I tillegg ser vi et sterkt bidrag fra vår oljehandel- og raffineringsvirksomhet, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre. 

 

CEO Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

– Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene. Dette har styrket vår finansielle posisjon ytterligere, sier Eldar Sætre.

– Vi fortsetter å realisere forbedringer og har sterk framdrift i våre prosjekter. Vi reduserer vårt organiske investeringsanslag for 2017 med 

1 milliard dollar, til omlag 10 milliarder dollar. Dette er et resultat av hardt arbeid fra organisasjonen i nært samarbeid med våre leverandører og partnere, samt streng kapitaldisiplin. Vi får mer for mindre, sier Eldar Sætre.

Justert driftsresultat var 2,3 milliarder USD i tredje kvartal, en økning fra 0,6 milliarder USD i samme periode i 2016. Justert driftsresultat etter skatt var 0,8 milliarder USD i tredje kvartal, en oppgang fra negative 0,3 milliarder USD i samme periode i fjor. Høyere priser for både olje og gass, solid drift med høy produksjon, og sterke resultater fra vår handel med oljeprodukter og raffineringsvirksomhet bidro til oppgangen.

Driftsresultat i henhold til IFRS var 1,1 milliarder USD i tredje kvartal, sammenlignet med 0,7 milliarder USD i samme periode i 2016.  Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 0,8 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til en ukonvensjonell landbasert eiendel i
Nord-Amerika på 0,9 milliarder USD som følge av lavere enn forventet produksjon. Periodens resultat i henhold til IFRS var negativt med
0,5 milliarder USD, en nedgang fra negative 0,4 milliarder USD i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,045 millioner foe per dag i tredje kvartal, en økning fra 1,805 millioner foe per dag i samme periode i 2016. Oppgangen skyldtes hovedsakelig økt fleksibel gassproduksjon på grunn av høyere priser, lavere planlagt vedlikeholdsaktivitet, opptrapping av produksjonen på nye felt, ytterligere brønnkapasitet, og fortsatt god drift. Korrigert for porteføljeendringer var den underliggende produksjonsveksten 15 %, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

De justerte letekostnadene i kvartalet var 0,4 milliarder USD, en nedgang fra 0,6 milliarder USD i tredje kvartal 2016.

I de første ni månedene av 2017 var kontantstrømmen fra drift før skatt på 14,9 milliarder USD, sammenlignet med 9,9 milliarder USD for samme periode i fjor. Organiske investeringer var på 6,7 milliarder USD i de første ni månedene av 2017. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden 27,8 %.

Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 USD per aksje for tredje kvartal, og fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 % i tredje kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,7 for de siste tolv månedene fram til 30. september 2017, sammenlignet med 0,8 i samme periode for ett år siden. 

Med virkning fra tredje kvartal 2017 er segmentnavnene endret for rapporteringssegmentene UPN og DPI. Nye navn er henholdsvis Exploration and Production Norway (E&P Norway) og Exploration and Production International (E&P International). Det er ingen endringer av andre rapporteringssegmenter, og forretningsområdenes navn forblir uendret.

KONTAKTPERSONER:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)
Helge Hove Haldorsen, direktør, Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, Media Relations,
+47 918 01 791 (mobil)

 

Nedlastinger

Webcast