Resultatet av Utbytteemisjonen for andre kvartal 2016

15. desember 2016 | Sist endret 16. desember 2016 09:37 CET

Det vises til tidligere meldinger fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE:STL, NYSE:STO) angående Utbytteemisjonen for andre kvartal 2016.

Tegningsperioden utløp 2. desember 2016 og det ble foretatt tegninger for totalt 18.134.091 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen, noe som resulterte i redusert utbetalt utbytte på omtrent USD 312 millioner for Selskapet. Omtrent 46 % av aksjonærenes samlede netto utbytte har blitt allokert til tegning av aksjer i Utbytteemisjonen.

Kapitalforhøyelsen relatert til Utbytteemisjonen er forventet å bli registrert i Foretaksregisteret den 15. desember 2016.  Levering av Utbytteaksjene til aksjeeiere på Oslo Børs forventes å skje på eller omkring 16. desember 2016, og på eller omkring 19. desember 2016 til eiere av ADRer på New York Stock Exchange.

Utbytteaksjene vil bli registrert i VPS under ISIN NO 0010096985 og vil handles på Oslo Børs under Selskapets ticker "STL". Handel i Utbytteaksjene vil starte 19. desember 2016.

Betaling av kontantutbytte til eiere av ordinære aksjer på Oslo Børs vil skje på eller omkring 16. desember. Kontant betaling av utbyttet til eiere av ADRer er forventet å skje på eller omkring 19. desember 2016.

Kontaktpersoner:

Peter Hutton, direktør investorrelasjoner,
Tel: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, direktør investorrelasjoner USA,
Tel: + 1 203 570 2524

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.