Statoil annonserer oppdatert leteprogram i Australbukta

8. juni 2017 | Sist endret 27. august 2021 09:26 CEST

Statoil har signert en bytteavtale med BP og har fått myndighetsgodkjennelse til å ta over to letelisenser og utvide tidsperioden for arbeidsprogrammet i Australbukta.

Avtalen mellom Statoil og BP dekker fire offshore letelisenser:

  • Statoil har gått ut av letelisensene EPP37 og EPP38 og overført sin 30 prosent eierandel til BP.
  • BP har gått ut av letelisensene EPP39 and EPP40 og overført sin 70 prosent eierandel til Statoil. Dermed har Statoil 100 prosent eierandel i disse to lisensene.

National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) har godkjent transaksjonene og Statoil er nå operatør for EPP39 og EPP40. Statoil har også fått innvilget en utsettelse av arbeidsforpliktelsene i EPP39 og EPP40. Det utsatte arbeidsprogrammet omfatter boring av én forpliktelsesbrønn i EPP39 innen oktober 2019.

- Vi er veldig fornøyd med å ha ferdigstilt disse avtalene og funnet en måte å fortsette vår leteaktivitet i Australbukta. Med denne transaksjonen styrker vi vår posisjon i dette lovende, men utestede bassenget. Dette sikrer oss tilgang til store letearealer med mulighet for betydelige funn, i tråd med Statoils globale letestrategi, sier Pål Haremo, letedirektør for Australasia.

- Vi har god forståelse av geologien i lisensområdet, basert på analyse av høykvalitets 3D-seismikk. Vi tror det kan være et aktivt petroleumssystem innenfor lisensområdet, som vi nå får mulighet til å teste under gunstige markedsforhold for leteboring, sier Haremo.

Portrait of Pål Haremo
Pål Haremo, letedirektør for Australasia.
Portrett av Jacques-Etienne Michel
Jacques-Etienne Michel, Statoil’s country manager in Australia.

Statoil har kartlagt en rekke prospekter i lisensområdet, inkludert brønnkandidaten Stromlo-1 i EPP39. Dette prospektet har potensial for et stort funn i et uutforsket område, mens EPP40 representerer ytterligere leteoppside.

- Vi skal nå bruke den tiden som er nødvendig til å gå systematisk gjennom alle forberedelsene som kreves for å bore trygt. Vi skal bygge videre på arbeidet som er gjort tidligere i lisensene, men våre operasjonelle planer må utvikles på nytt, sier Jacques-Etienne Michel, Statoils landsjef i Australia.

- Det er australske myndigheter som til slutt gir de nødvendige tillatelser for at aktivitetene skal kunne gjennomføres. I de kommende månedene vil vi etablere dialog med et bredt spekter av interessenter, inkludert lokalsamfunnet i Sør-Australia, sier Michel.

Map of Great Australian Bight

Nedlastinger