Statoil undertegner avtale med Science Museum Group, og blir tittelsponsor av det nye interaktive galleriet, Wonderlab: The Statoil Gallery

15. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET
Science museum

Wonderlab: The Statoil Gallery åpner i oktober og vil inneholde interaktive utstillinger, kunstverk, praktiske demonstrasjoner og engasjerende opplevelser.

Wonderlab: The Statoil Gallery vil ha over 50 utstillinger i 7 soner, og er beregnet på barn i alderen 7-14 år, men det vil inspirere besøkende i alle aldre til å undre seg over hvordan vitenskapen og matematikken former verden rundt oss.

– Vi er glade for å støtte Wonderlab: The Statoil Gallery. Vår industri er avhengig av utvikling innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Vi må investere i vitenskap for å klare å gi verden den energien den behøver, samtidig som vi begrenser klimagassutslippene, og dermed forhindrer en farlig klimaendring.

Gjennom vår støtte til vitenmuseet vil vi bidra til økt forståelse for vitenskap blant allmennheten, og inspirere barn og ungdom i og utenfor Storbritannia, sier John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og Statoils landsjef i Storbritannia.

John Knight
John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og Statoils landsjef i Storbritannia

Statoils støtte til Wonderlab: The Statoil Gallery er å bygge videre på barns naturlige nysgjerrighet innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM) for å skape et langvarig engasjement hos dem. Statoil mener at nyskaping er nøkkelen til verdiskaping i framtiden.

Morgendagens løsninger behøver morgendagens helter. Statoils veletablerte sponsorprogram, Morgendagens helter, har som mål å inspirere unge til å engasjere seg i morsomme, relevante og givende vitenskapsopplevelser.

– Vi er glade for å ønske Statoil velkommen som tittelsponsor av det mest ambisiøse galleriet i vitenmuseet noensinne, Wonderlab: The Statoil Gallery. Vi tror at dette nye interaktive galleriet blir unikt. Takket være Statoils generøsitet og galleriets øvrige støttespillere, kan vi skape et sted som vil øke nysgjerrigheten og undringen hos flere hundre tusen unge hvert år.

Ian Blatchford
Ian Blatchford, direktør for Science Museum Group

Vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk er en del av framtiden vår, og dette galleriet er nødvendig for at vi skal nå vårt felles mål om å inspirere den neste generasjonen av vitenskapsfolk og ingeniører for å skape en bedre verden, sier direktør for Science Museum Group, Ian Blatchford.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Knut Rostad, leder, Medierelasjoner, Statoil knuros@statoil.com, tlf. +47 90 54 89 90

Dominic Martin, direktør, Kommunikasjon, Statoil Storbritannia domm@statoil.com, tlf. +44 (0)7427 454584

 

Museets anerkjente samling er et hjem for menneskelig oppfinnsomhet, og utgjør et varig arkiv over vitenskapelige, teknologiske og medisinske prestasjoner fra hele verden.

Museet har over tre millioner besøkende hvert år, og har som mål å vise, hvordan vitenskapen former våre liv, i tillegg til å inspirere besøkende med ikoniske objekter, prisvinnende utstillinger og utrolige historier om vitenskapelige prestasjoner på en forståelig måte.

Du finner mer informasjon på: sciencemuseum.org.uk/wonderlab

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 37 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 22.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Storbritannia er et av Statoils viktigste markeder. Vi investerer 5 milliarder britiske pund i utbyggingen av et nytt oljefelt på britisk sokkel, Mariner, som vil skape 700 nye jobber i Aberdeen. Hvert år leverer vi nok gass til å forsyne over 8 millioner britiske hjem med strøm eller varme. Gassen vår utgjør nå en femtedel av den samlede etterspørselen i Storbritannia, og er et sikkert strømforsyningsalternativ med lavere CO2-utslipp. Vår vindkraftutbygging utenfor kysten av Storbritannia har muligheter på lang sikt til å levere strøm med lave CO2-utslipp til om lag 4,5 millioner hjem.

Vi mener at morgendagens løsninger behøver morgendagens helter, og som en del av vårt program, Morgendagens helter, har vi som mål å inspirere unge til å engasjere seg i morsomme, relevante og givende vitenskapsopplevelser. Viktige formål er å gi økt mestring innen STEM-fagene, sikre rekruttering på lang sikt og posisjonere Statoil som en støttespiller innen talentutvikling i STEM-fagene blant våre målgrupper.