Statoil sikrer seg boreskip for leteboring i Brasil

13. juli 2017 08:01 CEST | Sist endret 17. juli 2017 07:32 CEST
Foto av boreskipet West Saturn
Boreskipet West Saturn. (Foto: Seadrill)

Statoil Brasil Oleo e Gas Ltda har tildelt Seadrill riggkontrakter for leteboring i lisens BM-S-8 i Santos-bassenget.

Avtalen inneholder to kontrakter: Seadrill Offshore AS skal levere boreskipet West Saturn, og Seadrill Serviços de Petroleo Limitada skal levere tjenester om bord. Kontraktsomfanget inkluderer en letebrønn og en brønntest, som er en del av lisensforpliktelsene i letefasen. BM-S-8-lisensen inneholder deler av oljefunnet Carcará, som ligger i et pre-salt-område.

West Saturn er et sjettegenerasjons boreskip for store havdyp, som ble bygget i 2014 og er utstyrt for boring på havdyp på inntil 3600 meter. Kontraktene skal etter planen tre i kraft mellom 1. desember 2017 og 1. mars 2018. Statoil planlegger å bore det uavhengige Guanxuma-prospektet, i henhold til kontrakten.

– Som alltid er det geologisk risiko knyttet til leteboring, men hvis vi har suksess kan Guanxuma være et nytt betydelig funn i dette svært lovende bassenget, sier direktør for Statoils letevirksomhet i Brasil, Ana Serrano Onate.

Etter Guanxuma-brønnen skal Statoil gjennomføre en brønntest på Carcará-funnet.

Portrett - Ana Serrano Onate
Ana Serrano Onate, direktør for Statoils letevirksomhet i Brasil.
Portrett - Anders Opedal
Anders Opedal, Statoils landsjef i Brasil.

– Ved å teste Carcará-funnet får vi viktig informasjon for utbygging av feltet. I tillegg vurderer Statoil sine muligheter i den åpne lisensrunden for nordområdene som ventes i oktober 2017. Vi mener at Statoil er godt posisjonert til å bli operatør av et samlet Carcará-felt i framtiden, sier Anders Opedal, Statoils landsjef i Brasil.

I tillegg til det fastsatte programmet, inneholder kontraktene opsjoner for ytterligere sju letebrønner. Statoil kan utøve disse opsjonene basert på resultatene av det fastsatte leteprogrammet, og kan bruke West Saturn i ulike deler av selskapets brasilianske portefølje, forutsatt myndighetsgodkjenning.

– Ved å sikre seg denne muligheten til ytterligere riggkapasitet, viser Statoil sin forpliktelse til å følge opp en eventuell letesuksess i leteprogrammet for 2017-2018, tilføyer Opedal.

12. juli offentliggjorde Statoil en avtale som vil øke selskapets eierinteresse i lisens BM-S-8 fra 66% til 77%.

Statoil har vært til stede i Brasil i over 15 år, og har bygget opp en solid portefølje, som omfatter Peregrino-feltet i Campos-bassenget og eiendeler i lete- og utbyggingsfasen.

I denne perioden har selskapet investert over 10 milliarder USD, bidratt med nærmere 1 milliard USD til den brasilianske statens, og sysselsatt over 1000 personer, enten direkte eller indirekte.

Relaterte sider

Nedlastinger