Statoil selger sin oljesandvirksomhet

14. desember 2016 | Sist endret 16. desember 2016 09:27 CET
Foto av Leismer-anlegget
Leismer-anlegget i Alberta, Canada. (Foto: Lawrence Sauter)

Statoil har undertegnet en avtale om å selge sin eierandel på 100 prosent i oljesand-prosjektene Kai Kos Dehseh (KKD) i den kanadiske provinsen Alberta til Athabasca Oil Corporation (TSX: ATH).

Transaksjonen dekker det produserende demonstrasjonsanlegget Leismer og det ikke utbygde Corner-prosjektet, i tillegg til en rekke midtstrømskontrakter knyttet til Leismer-produksjonen. Etter denne transaksjonen vil Athabasca overta operatøransvaret for Leismer og Corner, og Statoil vil ikke lenger være operatør for noen oljesandvirksomhet.

Det samlede vederlaget i transaksjonen til Statoil er på om lag CAD 832 millioner, som omfatter et kontantvederlag på CAD 435 millioner og CAD 147 millioner som skal betales i form av 100 millioner ordinære aksjer i Athabasca. Statoils aksjepost, som vil utgjøre nærmere 20 prosent av aksjekapitalen i Athabasca, vil bli forvaltet som en finansiell investering. I tillegg vil inntil CAD 250 millioner bli betalt i en serie med betingede betalinger. Samlet sett vil om lag 80 prosent av vederlaget betales i kontanter.

– Denne transaksjonen er i tråd med Statoils strategi om porteføljeoptimalisering for å styrke vår finansielle fleksibilitet og investere i våre kjerneområder globalt, inkludert utenfor kysten av Newfoundland, Canada. Statoil-organisasjonen har, siden 2007, jevnlig styrket driften, opprettholdt god sikkerhet og levert sterke produksjonsresultater fra Leismer. Vi ser på Athabasca som en solid operatør som er i en god posisjon til å ta disse eiendelene videre, sier Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt.

Statoil gikk inn i KKD gjennom oppkjøp av North American Oil Sands Corporation i 2007. I 2011 kjøpte PTTEP en andel på 40 prosent, og i 2014 ble Statoil og PTTEP enige om omfordeling av sine respektive eierandeler i KKD. Statoil har fortsatt som operatør med 100 prosents eierandel i Leismer- og Corner-prosjektene.

Portrett av Lars Christian Bacher
Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt.

Salget vil utløse en nedskrivning av regnskapsmessige verdier på USD 500-550 millioner, ekskludert negative valutaeffekter fra omregning fra kanadiske dollar til amerikanske dollar ved ikrafttredelse av avtalen.

Transaksjonen vil tre i kraft 1. januar 2017. Fullføringen er avhengig av at visse betingelser oppfylles, inkludert myndighetsgodkjenninger.

 

Om Statoil
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 37 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 21.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Om Athabasca
Athabasca Oil Corporation er et kanadisk, mellomstort energiselskap med en strategi som fokuserer på bærekraftig utvikling av sine eiendeler som ligger kun i Alberta. Deres nåværende virksomhet omfatter utbyggingen av de væskerike ressursområdene Montney og Duvernay og opptrapping av oljesandprosjektet Hangingstone, som ventes å nå beregnet kapasitet i 2018.

 

 

Nedlastinger