Oppstart av In Salah Southern Fields

16. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
The In Salah Southern Fields project
In Salah Southern Fields-anlegget i Agerie.

Statoil og partnerne Sonatrach og BP har kunngjort oppstart av In Salah Southern Fields-prosjektet i Algerie.

Statoils egenproduksjon fra de sørlige feltene vil være på rundt 22.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag i 2016.

– Algerie er et viktig land i Statoils portefølje. Gjennom oppstarten av In Salah Southern Fields-prosjektet drar vi nytte av våre eksisterende posisjoner og følger strategien om å forme den neste generasjonen av porteføljen vår, sier Lars Christian Bacher, konserndirektør for Development and Production International (DPI).

In Salah Southern Fields-prosjektet er en av flere milepæler i Statoils produksjonsvirksomhet i Algerie, som alle trapper opp egenproduksjonen til en økning på 15-20 prosent i år.

– Egenproduksjonen vår på 50.000 foe per dag fra Algerie er lønnsom, selv på dagens prisnivå. Når vi legger til disse lønnsomme fatene vil Algerie fortsatt spille en betydelig rolle i Statoils internasjonale portefølje, fortsetter Bacher.

Statoil kjøpte seg inn i samarbeidsselskapet In Salah Gas, der Sonatrach og BP er partnere, i 2004, da de tre nordlige feltene Krechba, Teguentour og Reg kom i produksjon.

Fase to i In Salah Gas-prosjektet omfattet utbygging av de fire gassfeltene i den sørlige delen av området: Gour Mahmoud, In Salah, Garet el Befinat og Hassi Moumene.

En utbygging av disse sørlige feltene vil opprettholde produksjonen på 9 milliarder kubikkmeter per år. Produksjonen skal etter planen trappes opp til 14,1 millioner kubikkmeter per dag (500 mmscfd) etter hvert som brønnene på feltene Hassi Moumene og Garet el Befinat kommer i produksjon senere i år.

Southern Fields-prosjektet dekker et område på 2.000 kvadratkilometer, og omfatter blant annet bygging av et nytt prosesseringsanlegg, over 300 kilometer med rørledninger og boring og oppkobling av 26 brønner.

– Sikker prosjektgjennomføring har vært vår førsteprioritet, og jeg er fornøyd med samarbeidet mellom Sonatrach, BP og Statoil gjennom hele prosjektet, sier Bjørn Kåre Viken, landsjef i Algerie.

In Salah Gas har anslåtte utvinnbare ressurser på i alt 159 milliarder kubikkmeter (5,7 TCF). Gassen fra de sørlige feltene er solgt under de samme kontraktene som gassen fra de nordlige In Salah-feltene. Partnerne i samarbeidsselskapet In Salah Gas er Sonatrach (35 prosent), BP (33,15) og Statoil (31,85).