Statoil tildeler Transocean to riggkontrakter

4. april 2017
Boreriggen Transocean Spitsbergen
Boreriggen Transocean Spitsbergen. (Foto: Kenneth Engelsvold)

Statoil og lisenspartnere har besluttet å bruke den halvt nedsenkbare riggen Transocean Spitsbergen til boring av tre letebrønner på britisk sokkel, og deretter i en borekampanje som omfatter seks produksjonsbrønner i Aasta Hansteen-lisensen i Norge.

Leteboringskampanjen i Storbritannia dekker lisensene Mariner, Jock Scott og Verbier, og skal etter planen starte til sommeren.

Kontraktsverdien for de tre faste brønnene er anslått til om lag 18 millioner USD, som omfatter integrerte boretjenester, som for eksempel drivstoff, kjøring av foringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy, behandling av spillvann og håndtering av borekaks.

– Vi mener at britisk sokkel fortsatt inneholder spennende muligheter. Ved å sikre oss denne riggen vil vi kunne møte våre leteambisjoner om testing av potensialet langs de under-utforskede marginene og de mer modne områdene av bassenget, i tillegg til nærfeltpotensialet på Mariner. I år skal Statoil gjennomføre sin mest aktive letekampanje i Storbritannia siden vi reposisjonerte oss der i 2011, og vi ser fram til å teste de tre ulike prospektene våre, sier Jenny Morris, direktør for Leting i Storbritannia.

Mariner er et av de største prosjektene som er under utbygging på britisk sokkel. Utvinnbare reserver fra den første utbyggingen er anslått til 250 millioner fat olje, eksklusiv nærfeltpotensialet. Dekkmodulene skal installeres på Mariner-feltet til sommeren, og den første oljen ventes å bli produsert i 2018.

Portrett - Jenny Morris
Jenny Morris, direktør for Leting i Storbritannia. (Foto: Rebecca Fennell)
Portrett - Geir Tungesvik
Geir Tungesvik, direktør for Boring & brønn. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Kontraktsignering - Statoil og Transocean
Fra venstre: Ian Paterson (Transocean Drilling UK Ltd), Rannfrid Skjervold (Statoil ASA) og Karl-Erik Johannessen (Transocean Norway Operations AS). (Foto: Kjetil Eide)

Borekampanjen på Aasta Hansteen skal etter planen starte i slutten av 2017, eller i begynnelsen av 2018. Kontraktsverdien for seks faste brønner er anslått til om lag 95 millioner USD, som omfatter integrerte boretjenester, som for eksempel drivstoff, kjøring av foringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy, behandling av spillvann og håndtering av borekaks, pluss mobiliserings-, demobiliserings- og modifikasjonskostnader.

– Vi har hatt gode erfaringer med Transocean Spitsbergen, som har levert sikre og effektive operasjoner for oss på norsk sokkel tidligere. Det er en allsidig rigg som er vinterisert, den kan bore på store havdyp, og kan både ankres eller være i en dynamisk posisjon. Den har dobbelt boretårn, som er et positivt bidrag til effektive operasjoner, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring & brønn.

Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997, og omfatter tre separate funn: Luva, Haklang og Snefrid Sør, med utvinnbare reserver som anslås til 47 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass. Gassfeltet skal bygges ut med en Spar FPSO-plattform, som blir den første av sitt slag på norsk sokkel og den største i verden. Spar er en flytende installasjon som består av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen.

Skroget og plattformdekket skal sammenstilles på Stord i år, og plattformen skal taues til Norskehavet neste år.

Over 200 offshore-stillinger er knyttet til riggen. I tillegg kommer personell hos serviceselskaper, forskjellige stillinger på land, basetjenester med mer.

  • Mariner: Statoil: (65,1 %) JX Nippon (20 %) Siccar Point Energy (8,9 %) Dyas: (6 %)
  • Jock Scott: Statoil (75 %) BP (25 %)
  • Verbier: Statoil (70 %) Jersey Oil and Gas PLC (18 %) CIECO Exploration and Production (UK) Limited (12 %)
  • Aasta Hansteen: Statoil (51 %) Wintershall Norge AS (24 %) OMV Norge AS (15 %) ConocoPhillips Skandinavia AS (10 %)

 
Nedlasting