Statoil House i Aberdeen offisielt åpnet av førsteminister Nicola Sturgeon

19. september 2016 14:35 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET
Nicola Sturgeon og Hedda Felin
Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon (t.v.) avduket plaketten og markerte den offisielle åpningen av Statoil House i Aberdeen sammen med Statoils Hedda Felin. (Alle foto: Newsline Media / Statoil)

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon foretok i dag den offisielle åpningen av Statoil House i Aberdeen, selskapets nye driftssenter for britisk sokkel.

– Statoils vekstplaner for olje- og gassvirksomheten samt fornybar energi viser bredden i Skottlands energisektor. Samtidig som vi er klar over at det er utfordrende tider for bransjen og på arbeidsmarkedet, viser denne investeringen og utvidelsen at Statoil har stor tro på framtiden for Nordsjøen. Vi er forpliktet til å samarbeide med selskaper som Statoil for å støtte Skottlands blandede energisektor, og forberede den for en positiv framtid, sa førsteminister Nicola Sturgeon.

Deirdre Michie, direktør for bransjeforeningen Oil & Gas UK, talte også til selskapet under åpningsseremonien:

– Dette er en spennende tid for Statoil, og en positiv utvikling etter en svært utfordrende tid for bransjen vår. Vi er glade for at Statoil ser på britisk sokkel som et attraktivt sted å investere, og vi setter pris på den ekspertisen selskapet bringer med seg for å løse de tekniske utfordringene ved utvinning av tungolje. Det nye kontoret og tilstedeværelsen her er et kjærkomment tegn på at selskapet har tro på framtiden til britisk sokkel, sa hun.

Peter McFadzean og Nicola Sturgeon
Geofysiker Peter McFadzean forteller om egenskapene til Mariner-reservoaret for førsteministeren.

40 nye ansettelser i høst

Hedda Felin, direktør for Statoil Production UK, framhevet Statoils langsiktige energisamarbeid med Storbritannia, som gassleverandør og som investor i olje og gass samt havvind.

– Statoil har et langsiktig engasjement i Skottland og på britisk sokkel, noe som dette nye driftssenteret tydelig viser. Vi begynte med bare en håndfull ansatte våren 2013, og selskapet har nå økt bemanningen i Aberdeen til rundt 140. Denne høsten starter vi en ny større rekrutteringsprosess for å fylle om lag 40 ledige stillinger i løpet av de neste månedene, sa hun.

På toppen av det blir over 1000 arbeidere i forsyningskjeden engasjert i den ett-år-lange oppkoblings- og ferdigstillingsfasen av Marine-prosjektet, som ifølge planen skal begynne sommeren 2017.

– Det er tøffe tider for bransjen og for Nordøst-Skottland. Statoil begynte tidlig med sitt effektiviserings- og forbedringsprogram, og vi utnytter fordelene med de forenklinger og forbedringer som er gjort i selskapet og i hele bransjen når vi går inn i de siste utbyggingsfasene for Mariner og forbereder driften. Vi er heldige som er på et sted der vi har mandat til å vokse, utvikle noe nytt, og bidra til å skape lokale jobber og verdi, sa hun.

Hedda Felin, Lauren Fletcher og Nicola Sturgeon
Direktør for Statoil production UK, Hedda Felin (f.v.), diskuterer den kommende Mariner borekampanjen med den nylig ansatte prosessteknikeren Lauren Fletcher og førsteminister Nicola Sturgeon.

Tre letebrønner i 2017

Hedda Felin framhevet også Statoils økte letevirksomhet på britisk sokkel.

– Vi har styrket vår lisensposisjon betraktelig de siste årene, da vi tror at det fortsatt kan gjøres store funn på britisk sokkel. Vår ambisjon er å bore tre letebrønner på britisk sokkel i 2017, en i Mariner-området og to utforskingsbrønner andre steder på sokkelen, sa hun.

I november i år starter Statoil forboringen av produksjonsbrønner for Mariner-feltet, der fire til seks brønner skal være klare før oppstart i 2018.

– Vi går inn i en periode med mye høyere driftsaktivitet. Med nyskapende teknologi og åpne kontorlandskap for økt samarbeid, vil dette nye Statoil House bidra til at vi kan levere sikker og effektiv drift i flere tiår framover, sa Hedda Felin.

 

Statoil House

* Statoil opprettet kontor i Aberdeen i 2013, etter endelig investeringsbeslutning om utbygging av det Statoil-opererte Mariner-feltet.

* Byggingen av det nye Statoil House i Prime Four Business Park, Kingswells, begynte i desember 2014.

* Statoil House er basert på Statoils spesifikasjoner og er bygget av det britiske bygg- og anleggsfirmaet Sir Robert Mc Alpine, som er under kontrakt med parkutbyggingsselskapet Drum Property Group.

Mariner

* Mariner-feltet ligger på Øst-Shetland-delen på britisk side av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland.

* Statoil er operatør for Mariner med en eierandel på 65,11 prosent. Partnerne er JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited (20 prosent), Siccar Point Energy Limited (8,89 prosent) og Dyas UK Ltd. (6 prosent).

* Feltutbyggingskonseptet omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell, Mariner A, som er koblet til et lagerskip (FSU), Mariner B.

* Utbyggingen av Mariner-feltet vil bidra med over 250 millioner fat reserver med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55 000 fat per dag.

* Produksjonen skal etter planen starte i 2018.

Hywind Scotland

* I 2015 tok Statoil investeringsbeslutning om havvindprosjektet Hywind Scotland utenfor kysten av Peterhead, Aberdeenshire.

* Dette er verdens første flytende vindpark, og omfatter fem 6 MW vindturbiner som skal plasseres om lag 25 kilometer utenfor kysten på over 100 meters havdyp.

* Det ventes at prosjektet vil begynne å levere til strømnettet sent i 2017.

* Batwind-prosjektet skal se på muligheten for å koble Hywind Scotland til et nyskapende energilagringskonsept, som skal øke effektiviteten og forutsigbarheten samt redusere kostnadene ved havvind.  

 

Relatert side