Statoil og Petrobras styrker strategisk samarbeid i Brasil

30. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET
Statoil and Petrobras signerer avtale
Avtalen ble undertegnet av Statoils konsernsjef, Eldar Sætre (t.v.) og konsernsjef for Petrobras, Pedro Parente.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil og Petrobras har tatt samarbeidet i Brasil et steg videre ved å inngå en intensjonsavtale.

Formålet med avtalen er å vurdere samarbeid om deltakelse i framtidige budrunder for leteområder, og øke oppstrømssamarbeidet på offshore-felt i produksjon i Santos- og Campos-bassengene.

Avtalen innebærer også et mulig rammeverk for samarbeid i gassverdikjeden.

Avtalen ble undertegnet av konserndirektør for Petrobras, Pedro Parente, og Statoils konserndirektør, Eldar Sætre, under oljemessen ONS 2016 i Stavanger.

Den etterfølger avtalen som ble inngått i juli 2016, der Statoil kjøpte en andel på 66 prosent av Petrobras i offshore-lisensen BM-S-8 i Santos-bassenget, en avtale som er betinget av myndighetsgodkjenning.

– Denne intensjonsavtalen viser vår langsiktige forpliktelse i Brasil, og er et resultat av vårt sterke og langvarige forhold til Petrobras. Samarbeidet med partnere som Petrobras, et selskap som er godt kjent for sin fagkompetanse og sine grundige kunnskaper om et av våre viktigste strategiske områder, representerer en stor mulighet for oss. Vi håper at dette vil føre til betydelige verdiskapingsmuligheter for begge parter, sier Statoils konsernsjef, Eldar Sætre.

Gjennom denne avtalen vil Petrobras og Statoil fortsette sin strategiske leteallianse, med formål om å definere muligheter i Santos- og Campos-bassengene.

Selskapene har som mål å skape verdier gjennom bruk av teknologi og forenkling av driftsaktiviteter. Petrobras og Statoil er i dag partnere i 13 blokker innen enten leting eller produksjon, 10 i Brasil og tre utenfor Brasil.

– Vi går inn i et strategisk samarbeid som vil gagne begge selskaper. Statoil har for eksempel en svært høy utvinningsrate på sine produserende oljefelt, og vi vil få tilgang til denne erfaringen og kompetansen gjennom en partner, noe som helt klart gir fordeler på begge sider, sier konsernsjef for Petrobras, Pedro Parente.

Avtalen har en varighet på to år, og de aktiviteter som skal gjøres i fellesskap vil fremkomme gjennom forhandlinger etter at dokumentet er undertegnet.

Relaterte sider