Statoil og QGEP fullfører transaksjonen om oljefunnet Carcará i Brasil

13. desember 2017 18:11 CET
carcara-north

Statoil og Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) har fullført transaksjonen som ble kunngjort i juli 2017, hvor Statoil har kjøpt QGEP sin andel på 10 % i BM-S-8-blokken i Santos-bassenget i Brasil for et samlet vederlag på 379 millioner USD.

Etter at denne transaksjonen nå er fullført, vil Statoil og lisenspartnerne i Carcará Nord-blokken, ExxonMobil og Galp, gjennomføre ytterligere to transaksjoner som ble kunngjort 27. oktober 2017.

Statoil selger nå en andel på 3,5 % i BM-S-8-blokken til ExxonMobil, og en andel på 3 % til Galp, med samme betingelser som i QGEP-transaksjonen.

Sluttføring av disse transaksjonene i tillegg forutsetter at visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjennelse, blir oppfylt.