Statoil, Shell og Total inngår samarbeidsprosjekt for CO2-lagring

2. oktober 2017 12:00 CEST | Sist endret 4. oktober 2017 07:48 CEST
Foto fra signeringen av avtalen
Foran fra venstre: Stephen Bull, (Statoil, SVP Wind and Low Carbon Solutions), Rich Denny (Shell, Managing Director Norske Shell), Torger Rød, (Statoil, Head of Project Development), Pierre Bang (Total, TEP Norge Managing Director). Bak fra venstre: Monica Hausenblas (Shell, EVP Safety & Environment), Trude Sundset (Gassnova, CEO), Jérôme Schmitt (Total, Senior VP Innovation & Energy Efficiency) (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Partnerne undertegner i dag en samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel.  Prosjektet er en del av norske myndigheters satsing på å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring i Norge.

I juni tildelte Gassnova Statoil kontrakten for første fase av prosjektet. Norske Shell og Total E&P Norge går nå inn som likeverdige partnere, mens Statoil skal lede prosjektet. Alle partnerne skal bidra med personell, erfaring og finansiell støtte.

Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 per år. Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO2-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO2lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.

– Statoil’s syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen. Fokus på samarbeid og kunnskapsspredning er viktig for å øke antall CCS-prosjekter. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss Shell og Total som samarbeidspartnere i prosjektet, og deres erfaring og kompetanse vil styrke dette prosjektet ytterligere, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger. - Vi har tro på at det solide partnerskapet har gode forutsetninger for å utvikle dette pionerprosjektet, tillegger hun.

Portrett - Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

De tre selskapene har en felles visjon om en infrastruktur for karbonlagring.  

– Shell anser CCS som en transformativ teknologi som har potensiale til å redusere CO2 utslipp fra industri som fortsatt vil være avhengig av hydrokarboner i tiårene framover. Shell har betydelig erfaring med å samarbeide med myndigheter og andre eksperter for å støtte utviklingen av storskala CCS og vi er svært glade for å kunne gjøre dette i samarbeid med våre partnere»  Sier Monika Hausenblas, Executive Vice President for Miljø og Sikkerhet i Shell.- Total integrerer klimautfordringen i strategien sin. Totals deltakelse i dette første kommersielle lagringsprosjektet er dermed helt i tråd med vårt lavkarbonveikart og vår strategi om å etterhvert bli et ledende selskap globalt innen karbonfangst, -utnyttelse, og -lagring (CCUS), sier Philippe Sauquet, President, Gas, Renewables & Power og President, Strategy Innovation i Total. – Målet for dette første integrerte prosjektet i industriell skala, som støttes av norske myndigheter, er å utvikle en gjennomførbar, reproduserbar, lønnsom CCUS-modell med henblikk på å gjennomføre andre store prosjekter rundt omkring i verden, sier han.

Prosjektet skal lagre CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet. CO2 vil bli transportert med skip til et landbasert mottaksanlegg på Vestlandet.  Her blir CO2 mellomlagret før den sendes videre gjennom rørledning på havbunnen til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet. Det er tre mulige lokasjoner for mottaksanlegget og endelig valg vil bli tatt senere i år.    

Formålet for dette prosjektet, som støttes av Gassnova og andre statlige interessenter, er å stimulere nødvendig utvikling av CCS slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås. Samarbeidet vil danne grunnlag for etablering av videre samarbeid i bygge- og driftsfasene. 

Relaterte sider og nedlastinger

Logoer - Statoil - Shell - Total