Tegningskurs for Utbytteemisjonen for andre kvartal 2017 under Utbytteaksjeprogrammet

5. desember 2017 11:42 CET

Det vises til børsmeldingen 20. november 2017 fra Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) angående utbytteemisjonen for andre kvartal 2017 ("Utbytteemisjonen").

Tegningskursen skal, i henhold til generalforsamlingens vedtak 11. mai 2017, være lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for Utbytteemisjonen (1. og 4. desember 2017 ), fratrukket en rabatt på 5 %.

Den volumvektede gjennomsnittlige aksjekursen på Oslo Børs for de relevante handelsdagene var NOK 168,54. Tegningskursen per aksje er dermed NOK 160,11.

For ADR-eiere (American Depositary Receipts) har den relevante USDNOK valutakursen blitt definert som gjennomsnittet av Norges Banks valutakurs de to siste handelsdagene i tegningsperioden for Utbytteemisjonen (1. og 4. desember 2017). Den gjennomsnittlige valutakursen for de relevante datoene var 8,3125. Tegningskursen per ADR er dermed USD 19,26.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.