Statoil terminerer riggkontrakt

6. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Statoil har på vegne av Troll-lisensen besluttet å benytte seg av den kontraktsfestede retten til å terminere kontrakten med COSL Offshore Management AS, for leie av den mobile riggen COSLInnovator.

- Vilkårene for terminering i kontrakten vi har med COSL Offshore Management AS er etter vår mening oppfylt, og derfor velger vi å benytte oss av den kontraktsfestede muligheten til å terminere kontrakten, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil.

I tillegg har Statoil besluttet å avslutte pågående boreoperasjon med søsterriggen COSLPromoter når dette er forsvarlig.

The COSLInnovator drilling rig
COSLInnovator

Dette blir gjort for at COSL skal kunne gjennomføre nødvendige tiltak som må til for å oppfylle kontrakten.

Beslutningene kan få noen kortsiktige konsekvenser for planlagt boreaktivitet, men vil ikke få konsekvenser for den langsiktige utvinningen på Troll-feltet. De planene lisensen har for utvinning av gass og væske fra oljesonen ligger fast.