Equinors resultater for tredje kvartal og de første ni månedene av 2018

25. oktober 2018 07:01 CEST | Sist endret 25. oktober 2018 10:11 CEST
Image of Oseberg Vestflanken 2 jacket installation

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,8 milliarder USD og 2,0 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 4,6 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 1,7 milliarder USD.

Tredje kvartal var kjennetegnet av:

  • Sterke resultater og kontantstrøm fra driften. Gjeldsgraden redusert til 25,7 % 
  • Forventede organiske investeringer redusert til om lag 10 milliarder USD, fortsatt sterkt kostnadsfokus 
  • Verdiskapende transaksjoner for å styrke og spisse porteføljen

- Med god drift og produksjonseffektivitet leverte vi sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi har fortsatt å styrke balansen, og har redusert gjeldsgraden til 25,7 prosent dette kvartalet, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.

Bilde av Eldar Sætre
Eldar Sætre

- Vi har oppnådd betydelige kostnadsforbedringer de siste årene, og leverer derfor høyere verdiskapning ved høyere priser. Vi vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere gjennom fortsatt sterkt kostnadsfokus. Som følge av kapitaldisiplin og effektiv prosjektgjennomføring, kan vi redusere investeringsprognosene for 2018 til om lag 10 milliarder dollar, sier Sætre.

- Prosjektaktiviteten er fremdeles høy. Vi har levert utbyggingsplaner for de neste fasene av Johan Sverdrup og Troll, to felt med høy verdiskapning og lave karbonutslipp. I oktober kunngjorde vi kjøp av en 40 % egenoperert andel i Rosebank-feltet i Storbritannia, og salg av to ikke prioriterte eiendeler i Norge. Vi fortsetter også å utvikle porteføljen vår innenfor fornybar energi. Solprosjektet Apodi i Brasil er i rute, og vi leverte den første strømmen til nett fra havvindprosjektet Arkona i Tyskland, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 4,8 milliarder USD i tredje kvartal, opp fra 2,3 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter skatt var 2,0 milliarder USD i tredje kvartal, opp fra 0,8 milliarder USD i samme periode i fjor. Høyere priser for både væsker og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Justert for nye felt i produksjon og porteføljeendringer, har underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gått noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig flere revisjonsstanser og forberedelse for oppstart av nye felt.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 4,6 milliarder USD i tredje kvartal, sammenlignet med 1,1 milliarder USD i samme periode i 2017. IFRS-resultatet var 1,7 milliarder USD, opp fra negative 0,5 milliarder USD i tredje kvartal 2017.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,066 millioner foe per dag i tredje kvartal, en økning på 1 % fra 2,045 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig oppstart av nye felt, porteføljeendringer og ytterligere brønner i produksjon, delvis motvirket av høyt vedlikehold.

Per tredje kvartal 2018 hadde Equinor fullført 15 letebrønner, hvorav syv med drivverdige funn. Avgrensingen av Cape Vulture-funnet bekreftet en fordobling av de gjenværende reservene på Norne, noe som øker feltets levetid og verdi. Justerte letekostnader i kvartalet var 239 millioner USD, ned fra 416 millioner USD i samme kvartal 2017, hovedsakelig på grunn av at en høyere andel av letekostnadene ble balanseført, samt lavere boreaktivitet.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før skatt var 20,4 milliarder USD i de første ni månedene av 2018, sammenlignet med 15,2 milliarder USD for samme periode i fjor. Organiske investeringer var på 7,2 milliarder USD i de første ni månedene av 2018. Ved utgangen av kvartalet, var gjeldsgraden redusert fra 27,2 % til 25,7 %.

Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,23 USD per aksje for tredje kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de siste tolv månedene fram til 30. september 2018, sammenlignet med 0,7 i samme periode for ett år siden.

KONTAKTPERSONER:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, vice president Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast