Trestakk produserer

16. juli 2019 10:34 CEST | Sist endret 23. desember 2020 08:28 CET
Bilde av Trestakk template
Brønnrammen og satellitten til Trestakk ble bygget av Aibel i Haugesund, mens TechnipFMC har hatt overordnet ansvar for alt på havbunnen. (Foto: Eva Sleire)

Den 16. juli startet produksjonen fra havbunnsfeltet Trestakk på Haltenbanken i Norskehavet. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A og utvinnbare ressurser i feltet er estimert til 76 millioner fat olje.  Produksjonen startet på tid, under budsjett og uten alvorlige hendelser.

- Sammen med partnerne våre, ExxonMobil og Vår Energi brukte vi god tid på å modne fram Trestakk og med god hjelp fra hovedleverandør TechnipFMC kom vi fram til et godt og lønnsomt konsept der utbyggingskostnadene ble nær halvert før investeringsbeslutning. Dette viser at det er viktig og riktig å bruke nok tid i tidligfase, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Da prosjektet ble godkjent av myndighetene i 2017 var investeringene estimert til 5,5 milliarder (løpende). Ved oppstart er det ventet at de endelige kostnadene blir nærmere 5 milliarder kroner.

- Prosjektet har klart å holde fokus på kostnadseffektivitet også etter at investeringsbeslutningen ble tatt. Det frigjør penger som vi og partnerne kan bruke på andre prosjekter, sier Opedal.

Feltutviklingen består av en brønnramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn. Totalt skal det bores fem brønner; tre for produksjon og to for gassinjeksjon. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A, der det er utført modifikasjoner for å ta imot produksjonen.

Opprinnelig hadde Åsgard A levetid til 2019, i vinter godkjente Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet søknad om forlenget levetid til 2031.

- Volumene fra Trestakk er viktig for å kunne videreføre lønnsom drift av Åsgard A. Det betyr også at vi kan ta ut mer av de opprinnelige volumene i Åsgard-feltet. Vår skisse for utvikling av norsk sokkel peker på behovet for nye reserver og dette er en type prosjekter vi gjerne vil se mange flere av i årene som kommer, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Equinor.

Ved oppstart vil Trestakk produsere om lag 22.000 fat olje daglig (3.500 sm3). På det meste vil produksjonen være om lag 44.000 fat olje per dag (7.000 sm3). Det er ventet at Trestakk vil produsere i 12 år.

  • Trestakk partnerskap: Equinor Energy AS (operatør) 59,1 prosent, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 33 prosent, Vår Energi AS 7,9 prosent.
  • Lokasjon: Ca. 20 kilometer sør for Åsgard-feltet
  • Vanndybde: Om lag 300 meter.
  • Reservoaret ligger på om lag 3.900 meters dyp.

Nedlastinger