Utgard og Byrding godkjent av myndighetene

17. januar 2017 | Sist endret 18. januar 2017 06:50 CET

Plan for utbygging og drift av Utgard og Byrding i Nordsjøen er nå godkjent av myndighetene. Utgard er et gass- og kondensatfelt på norsk og britisk sokkel, ved Sleipner. Byrding er et olje- og gassfelt nord for Troll-feltet.

– Det er gledelig at planene for utbygging og drift av Utgard og Byrding nå er godkjent. Disse utbyggingsprosjektene vil gi verdifulle tilleggsressurser til henholdsvis Sleipner- og Trollfeltene. Effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur er med på å redusere kostandene betydelig og gjøre disse utbyggingene lønnsomme, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Planlagte investeringer for Utgard er på om lag 3,5 milliarder kroner og for Byrding er de planlagte investeringene nær 1 milliard kroner.

Illustrasjon av Utgard-feltet

Utgard:

Utvinnbare reserver er anslått til om lag 56 millioner fat oljeekvivalenter. Utgard ble funnet i 1982 og ligger 21 kilometer fra Sleipner-feltet. Feltet har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere.

Utgard strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen, med majoriteten av reservene på norsk side. Feltet bygges ut med to brønner i en standard havbunnsløsning og det er ett boremål på hver side av grensen.

Alle installasjoner og infrastruktur er på norsk side. Gassen i Utgard har et høyt Co2-innhold og vil dra nytte av Co2-rensing og lagring på Sleipner.

Illustrasjon av Byrding-feltet

Byrding:

Utvinnbare volumer i Byrding er anslått til drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter.

Byrding-utbyggingen består av én to-grens brønn som bores fra den eksisterende Fram H-Nord-bunnrammen. Via denne strømmer olje og gass fra Byrding til Troll C.

Grenbrønnen som skal bores er om lag sju kilometer lang, der de første kilometerne er felles for de to grenene av brønnen.

  • Rettighetshaverne i Utgard er operatør Statoil (38,44%), Statoil (U.K.) Limited (38%), Lotos Exploration and Production Norge AS (17,36%) og KUFPEC Norway AS (6,20%).
  • Etter prosessering skal væskene eksporteres til Kårstø og tørrgass til Gassled.
  • Utgard skal etter planen komme i produksjon fjerde kvartal 2019. 
  • Rettighetshavere i Byrding er operatør Statoil Petroleum AS (70%), Engie E&P Norge AS (15%) og Idemitsu Petroleum Norge AS (15%).
  • Etter prosessering sendes oljen î eksisterende rørledninger fra Troll C til Mongstad og gassen fra Troll C via Troll A til Kollsnes.
  • Byrding skal etter planen komme i produksjon tredje kvartal 2017 og vil således genere inntekter samme år som hoveddelen av investeringene gjøres. 

 
Nedlastinger