Sikrer områdeberedskapen med fire fartøyskontrakter

13. februar 2017
Stril Poseidon
Stril Poseidon

Statoil tildeler Simon Møkster Shipping AS kontrakter på tre beredskapsfartøyer, og Havila Shipping ASA på ett beredskapsfartøy. Kontraktene har en samlet verdi, inkludert opsjoner, på 2,7 milliarder kroner. Fartøyene skal inngå i Statoils områdeberedskap på norsk sokkel. 

Områdeberedskapsfartøyene spiller en viktig rolle for å ivareta myndighetenes og selskapets egne krav til redning, hospital, brann, nødslep og oljevern.  

– Statoil har en omfattende beredskap på norsk sokkel, og gjennom kontraktene har vi sikret oss fire fartøyer som er spesielt tilpasset våre farvann. Jeg ser fram til et fortsatt langt og godt samarbeid med Simon Møkster Shipping og Havila Shipping, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil. 

Philippe Mathieu
Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil, ser fram til å samarbeide om viktige beredskapsoppgaver på norsk sokkel med rederiene Simon Møkster Shipping og Havila Shipping i årene framover.

Lang tidshorisont

Alle kontraktene har en varighet på syv år, med fem ett-årige opsjoner.

De tre fartøyene fra Simon Møkster Shipping er Stril Poseidon, Stril Merkur og Stril Herkules. Havila Shipping har fått kontrakt på fartøyet Havila Troll. 

Til sammen har Statoil seks beredskapsfartøyer på norsk sokkel, og ett fartøy som i disse dager blir oppgradert til et fullverdig avløserfartøy.

Fartøyene skal ivareta beredskapsresponsen på norsk sokkel sammen med et døgnbemannet operasjonssenter på Sandsli. I tillegg har Statoil fem operative SAR-helikoptre på norsk sokkel. 

– Sikkerhet og beredskap står helt seltralt i vår virksomhet. Med de nye kontraktene er vi godt rustet til å ivareta viktige beredskapsoppgaver på sokkelen i årene framover. Fartøyene som er tatt inn på kontrakt har noe av det fremste av teknologi innen beredskap til sjøs, sier Mathieu.  

Godt utstyrt

Områdeberedskapsfartøyene er utrustet med to MOB-båter (Mann Over Bord), utstyr for å slukke brann, slepekraft på minst 110 tonn og nødhospital. I tillegg har fartøyene oljevernutstyr som lenser og skimmere, og lagerkapasitet for opptak av oljeutslipp i henhold til NOFO-krav, samt utstyr for dispergering. Fartøyene har også hekkløsning for å trekke inn livbåter, og helikopterdekk. I anbudsprosessen har drivstoffeffektivitet vært del av vurderingskriteriene. 

Alle fartøyene det er tildelt kontrakter til, har i flere år hatt tilsvarende oppgaver for Statoil, og rederier og mannskap er derfor godt kjent med oppgavene de skal utføre. 

Samarbeid om beredskap

Statoil samarbeider med flere private og offentlige aktører om beredskapen på norsk sokkel. Gjennom Norsk Oljevernberedskap For Operatørskap (NOFO) har selskapet tilgang til ressurser innen oljevern opp langs hele kysten.

Kontraktsoppstart:

Simon Møkster Shipping:

Stril Poseidon starter juli 2018 når dagens kontrakt utløper

Stril Merkur starter desember 2018 når dagens kontrakt utløper

Stril Herkules starter desember 2018 når dagens kontrakt utløper

Havila Shipping:

Havila Troll starter november 2017 når dagens kontrakt utløper