Brønnhendelse på Songa Endurance

15. oktober 2016 18:36 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET
Boreriggen Songa Endurance
Boreriggen Songa Endrurance. (Foto: Songa Offshore)

Lørdag 15. oktober oppstod en brønnkontrollhendelse på boreriggen Songa Endurance. Brønnen er nå sikret med utblåsningsventil (BOP) rundt borestrengen på havbunnen og med ventil oppe på riggen. Det arbeides nå med å stabilisere brønnen.

Personell uten arbeidsoppgaver i forbindelse med hendelsen blir nå sendt av riggen.

Hendelsen ble meldt til selskapets alarmsentral klokka 09.50 lørdag. Det var 107 personer om bord da hendelsen skjedde. Ingen er meldt skadet, det er ingen fare for oljelekkasje.

Songa Endurance arbeidet på brønnen G4 på Troll-feltet nær Troll B, da komplikasjoner oppstod.

Under arbeid med å trekke produksjonsstrengen ut av brønnen oppstod komplikasjoner. Utblåsningsventilen (BOP) ble da aktivert og brønnen er nå stengt.

Det er fortsatt trykk i brønnen og det arbeides nå med å stabilisere brønnen. Væske for å stabilisere brønnen sendes nå ut til riggen fra land for å kunne gjennomføre dette arbeidet. Disse forsyningene er ventet på feltet rundt kl. 20.00 i kveld. Ekstra fagpersonell er på vei til riggen for å bistå de som er om bord.

Statoil og Songa Offshore har mobilisert sine beredskapsorganisasjoner. Beredskapsfartøyet Stril Merkur er på feltet og andre ressurser, inkludert helikoptre, er tilgjengelig.

Værforholdene er gode.

Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland. Feltet strekker seg over et område på 750 kvadratkilometer i blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6 i Nordsjøen.