Skip to main content

Vi bygger nå ut Mariner, ett av de største industriprosjektene i Storbritannia de siste årene. Med en bruttoinvestering på mer enn 4,5 milliarder pund, vil Mariner skape over 700 langsiktige arbeidsplasser og betydelige inntekter i forsyningskjeden i flere tiår fremover. Kontrakter til en verdi av mer enn 1 milliard pund er allerede tildelt britiske leverandører.

Mariner-feltet vil bidra til pålitelig energiforsyning de neste 30 årene, og med mer enn 2 milliard fat tilstedeværende olje, er det et betydelig potensial for å skape enda mer verdi til 2050, og videre.

equinor-icon-digital-red.svg

Er ledende innen digitalisering i Nordsjøen, og benytter ny teknologi for å levere sikre og effektive løsninger

equinor-icon-collaboration-red.svg

Kontrakter til en verdi av mer enn 1 milliard pund tildelt

equinor-icon-map-red.svg

Ligger på East Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen

Et nytt kapittel er i gang for Mariner-feltet

Mariner er en av de mest innovative utbyggingene til havs, og Equinor er i front når det gjelder bruk av nye digitale løsninger og seneste teknologi. Vi pløyer ny mark ved bruk av våre digitale arbeidere på plattformen og Echo, en digital kopi av plattformen, for å levere sikre og effektive løsninger.

Mariner-feltet, som ble funnet for over 30 år siden om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene, ble liggende urørt pga. reservoarets kompleksitet. I 2007 fikk vi operatørskap, og gjennom nye måter å tenke på og ny teknologi fant vi nye løsninger på utfordringene som dette krevende feltet byr på.

Equinor og partnerne tok investeringsbeslutning for Marinerprosjektet, en bruttoinvestering på mer enn 4,5 milliarder pund, i 2012. Det er en av de største investeringsforpliktelsene på britisk sokkel i senere år.

Mariner-feltet vil gi sysselsetting for over 700 personer, både på sokkelen og på land, medregnet kontraktører. Med tildelte kontrakter til en verdi av mer enn 1 milliard pund, skaper dette et betydelig investeringsnivå og arbeidsplasser i den britiske forsyningskjeden i mange år fremover.

I undergrunnen

Oljefeltet Mariner består av to grunne reservoarseksjoner: den dypere Maureen-formasjonen, og det grunnere Heimdal-reservoaret.

Utbyggingen av Mariner-feltet vil bidra med mer enn 300 millioner fat olje. De utvinnbare reservene har økt med 20 % fra 250 millioner til 300 millioner fat olje gjennom bedre forståelse av reservoarene og ny seismikkteknologi. Med mer enn 2 milliarder fat tilstedeværende olje, er det et stort potensial for enda større verdiskapning fra feltet på lang sikt.

Mariner-feltet

Maureen-formasjonen: 

 • 1492 meter
 • API-tetthet: 14.2 
 • Viskositet: 67 cP 

Heimdal-reservoaret :

 • 1227 meter
 • API-tetthet: 12.1 
 • Viskositet: 508 cP

Mariner project story

Heavy lifting campaign

Sailaway

Mariner-fakta

statoil-mariner-a-1521275.jpg
 • Ledende innen digitalisering i Nordsjøen. Benytter ny teknologi for å levere sikre og effektive løsninger 
 • Produksjonsstart planlagt i 2019
 • Kontrakter til en verdi av mer enn 1 milliard pund er tildelt
 • Utvinnbare reserver økte fra 250 to 300 millioner fat olje
 • Mer enn 2 milliarder tilstedeværende olje som gir en betydelig oppside for utvikling i framtiden
 • Langsiktig feltutvikling til 2050
 • Ligger på East Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland og 320 kilometer nordøst for Aberdeen
 • Equinor er operatør for Mariner med 65,11 % eierandel. De andre lisenshaverne er JX Nippon (20 %), Siccar Point (8,89 %) og ONE-Dyas (6 %)