Et nytt kapittel i historien om Mariner

Equinor har startet produksjonen fra Mariner-feltet, første Equinor-opererte utbygging i britisk del av Nordsjøen. Feltet forventes å produsere mer enn 300 millioner fat olje de neste 30 årene.

Produksjonsstart på Mariner er en betydelig milepæl, og støtter opp under Equinors satsing på å bli en langsiktig energipartner for Storbritannia. Mariner er ett av de største industriprosjektene i Storbritannia de siste årene. Med en bruttoinvestering på mer enn 7,7 milliarder dollar, skaper Mariner over 500 langsiktige arbeidsplasser og betydelige inntekter i forsyningskjeden i flere tiår fremover.

Mariner er en av de mest innovative utbyggingene til havs, og Equinor er i front når det gjelder bruk av nye digitale løsninger og seneste teknologi. Vi pløyer ny mark ved bruk av våre digitale arbeidere på plattformen og Echo, en digital kopi av plattformen, for å levere sikre og effektive løsninger.

Ledende innen digitalisering i Nordsjøen, og benytter ny teknologi for å levere sikre og effektive løsninger

Kontrakter til en verdi av mer enn 1,3 milliarder dollar tildelt

Ligger på East Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen

Mariner vil levere energi i 30 år

Mariner-feltet vil bidra til pålitelig energiforsyning de neste 30 årene, og med opptil 3 milliarder fat tilstedeværende olje, er det et betydelig potensial for å skape enda mer verdi til 2050, og videre.

Mariner-feltet, som ble funnet i 1981, ble liggende urørt pga. reservoarets kompleksitet. I 2007 fikk vi operatørskap, og gjennom nye måter å tenke på og ny teknologi fant vi nye løsninger på utfordringene som dette krevende feltet byr på.

Mariner-feltet befinner seg på den østlige Shetlandsplattformen i UK-blokk 9/11a i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene. Feltutviklingskonseptet omfatter Mariner A, en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell, og Mariner B, som er en flytende lagringsenhet (FSB). Boringen vil bli utført fra PDQ-boreriggen med støtte fra en oppjekkbar rigg i den innledende fasen.

Investering i Storbritannia

Equinor og partnerne tok investeringsbeslutning for Marinerprosjektet, en bruttoinvestering på mer enn 7,7 milliarder dollar, i 2012. Det er en av de største investeringsforpliktelsene på britisk sokkel i senere år.

Mariner-feltet gir sysselsetting for over 500 personer, både på sokkelen og på land, medregnet kontraktører. Med tildelte kontrakter til en verdi av mer enn 1,3 milliarder dollar, skaper dette et betydelig investeringsnivå og arbeidsplasser i den britiske forsyningskjeden i mange år fremover.

I undergrunnen

Oljefeltet Mariner består av to grunne reservoarseksjoner: den dypere Maureen-formasjonen, og det grunnere Heimdal-reservoaret.

Mariner-feltet forventes å bidra med mer enn 300 millioner fat olje. De utvinnbare reservene har økt med 20 % fra 250 millioner til 300 millioner fat olje gjennom bedre forståelse av reservoarene og ny seismikkteknologi. Med opptil 3 milliarder fat tilstedeværende olje, er det et stort potensial for enda større verdiskapning fra feltet på lang sikt.

Maureen-formasjonen: 

 • 1492 meter
 • API-tetthet: 14.2 
 • Viskositet: 67 cP 

Heimdal-reservoaret :

 • 1227 meter
 • API-tetthet: 12.1 
 • Viskositet: 508 cP
 • Equinor er operatør for Mariner med 65,11 % eierandel. De andre lisenshaverne er JX Nippon (20 %), Siccar Point (8,89 %) og ONE-Dyas (6 %)
 • Ledende innen digitalisering i Nordsjøen. Benytter ny teknologi for å levere sikre og effektive løsninger 
 • Produksjonsstart i august 2019
 • Kontrakter til en verdi av mer enn 1,3 milliarder dollar er tildelt
 • Utvinnbare reserver økte fra 250 to 300 millioner fat olje
 • Opptil 3 milliarder fat tilstedeværende olje som gir en betydelig oppside for utvikling i framtiden
 • Langsiktig feltutvikling til 2050
 • Ligger på East Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland og 320 kilometer nordøst for Aberdeen