"Gå til hovedinnhold"

Hvordan og hvorfor

Det pågår store endringer i bransjen, og de skjer raskere enn noen gang. Grunnleggende forandringer i markeder og politikk kommer i tillegg til utfordringene ved å skape et lavutslippssamfunn. Vi må ta modige valg. Her forklarer vi tenkningen bak vår strategiske retning. 

I Equinor ser vi på disse endringene som muligheter for å forme og forbedre morgendagens energibransje. Vi ønsker å gå foran som et eksempel for hvordan olje- og gassindustrien må utvikle seg, vise lederskap og vise vei til og bedre løsninger.

Vi er et energiselskap dedikert til høy verdiskaping i en lavkarbonframtid.

Vi vil maksimere og utvikle verdien av vår enestående posisjon på norsk sokkel og vår internasjonale olje- og gassvirksomhet. Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp setter premissene for alt vi gjør. 

Ambisjonen er at innen 2030 skal fornybar energi og lavkarbonløsninger utgjøre 15–20% av Equinors investeringer. 

Vi er et verdibasert selskap der aktive og ansvarlige medarbeidere jobber sammen for å forme energiframtiden.

CEO ELdar Sætre 2017
Foto: Ole Jørgen Bratland

Eldar Sætre
Konsernsjef i Equinor

Vi jobber for å bli anerkjent som industriledende innen sikkerhet, og vi mener at alle ulykker og hendelser som påvirker personer, miljø og eiendeler kan unngås. Vår visjon er null skader.

Vi arbeider for å unngå personskader og storulykker, og målet om null skader er blitt en del av vår tenkemåte der vi fokuser på kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsstandardene vi har i dag bygger på erfaringer og hendelser fra store operasjoner og prosjekter vi har gjennomført de siste 40 årene.

Vi mener at et lavt karbonavtrykk vil gjøre oss mer konkurransedyktige i framtiden. Vi mener også at overgangen til en lavkarbonøkonomi vil gi attraktive forretningsmuligheter.

Equinor har til hensikt å være en del av denne omstillingen for å oppnå formålet vårt om å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Vår strategi fokuserer på høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Strategien omfatter et sett med prinsipper som styrer våre beslutninger. Et av disse prinsippene er at vi skal utnytte våre fordeler innen lave karbonutslipp. 

Klimaveikartet vårt forklarer hvordan vi planlegger å nå dette målet, og hvordan vi skal utvikle vår forretningsvirksomhet, i tråd med ambisjonene i Paris-avtalen.

Vi er et energiselskap som har forpliktet oss til langsiktig verdiskapning i en lavkarbonframtid.

Vi må utvikle teknologi og løsninger som reduserer våre karbonutslipp. Digitalisering vil dominere teknologiutviklingen i overskuelig framtid gjennom integrering av data, maskinvare, fagområder, verdikjeder, bransjer og mennesker. Nyskapning og teknologi vil være svært viktig for å styrke vår konkurransekraft innen olje, gass og fornybar energi.

Equinor technology ventures (ETV)

Teknologi og innovasjon er avgjørende for at vi skal nå våre ambisiøse mål for produksjon og effektivitet innen 2020. Equinor Technology Ventures (ETV) ser etter nye selskaper med spennende teknologi, som vil forbedre effektiviteten i Equinors virksomhet innenfor olje, gass eller fornybar energi.

Gjennom egenkapital og aktiv styredeltakelse i disse små selskapene hjelper vi ledelsen med den videre utviklingen slik at de kan bli lønnsomme og uavhengige leverandører til Equinor og resten av energisektoren.