Skip to content

Bærekraft i Equinor

Foto: Einar Aslaksen
  1. Hjem
  2. Bærekraft

Equinor støtter Paris-avtalen og et nullutslippsmål for samfunnet. Vi har allerede redusert CO₂-utslippene i olje- og gassproduksjonen ned til de laveste i bransjen, og vi vil fortsette å gjøre mer. Vi utvikler oss til et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft. De strategiske pillarene våre — sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp — er integrert i alt vi gjør.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft

Equinors satsing på en rettferdig energiomstilling

For Equinor er hvordan vi utfører virksomhet like viktig som hva vi gjør. Vi har forpliktet oss til å bidra til en omstilling som er rettferdig og inkluderende og gir langsiktige samfunnsmessige og økonomiske fordeler.

Les mer om Equinors satsning på en rettferdig energiomstilling her (en)
Offshore vindturbin utenfor Storbritannias kyst
Klima

Forskerne sier at omstillingen går for sakte.
Vi er helt enige.

I Equinor er vi enige i at overgangen til et mer bærekraftig energisystem går for sakte. En temperaturstigning på godt under togradersmålet gir ikke rom for flere forsinkelser i arbeidet som gjøres av politikere, næringsliv og forbrukere for å redusere utslippene. Vi erkjenner at energikildene verden bruker i dag i stor grad må legges om dersom vi skal lykkes med avkarbonisering – og vi jobber for å framskynde denne prosessen.

Helse, sikkerhet og sikring

Én skade er én for mye, vi sikter mot null.

Vi jobber hver eneste dag for å gjøre Equinor til et trygt og godt sted å jobbe, både for våre ansatte og for partnerne og leverandørene våre. Vi har et mål om null skader på mennesker, miljøet og ressursene våre.

Menneskerettigheter

Menneskene er det viktigste vi har i Equinor, og vi ville vært sjanseløse om vi ikke beskyttet deres rettigheter.

Vi setter mennesker først, og vår forpliktelse til menneskerettigheter og inkludering er helt grunnleggende for oss.

Miljø

Det er én ting som er like viktig som resultatene våre: Hvordan vi oppnår dem.

I Equinor jobber vi en rekke steder rundt om i verden, både til lands og til havs. Det følger et stort ansvar med dette, og vi er opptatt av at den negative innvirkningen på samfunn og miljø blir så liten som mulig. Trygg og ansvarlig drift er avgjørende for å opprettholde tilliten til våre operasjoner og legge til rette for langsiktig verdiskaping.

Les mer om hvordan vi jobber med å minimere vår miljøpåvirkning
Rapportering

Noen bestrider fortsatt at klimaendringene er menneskeskapte. Vi velger heller å handle. Her er resultatene våre.

Vi er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass, og vi investerer tungt i fornybar energi. Her rapporterer vi åpent om våre prioriteringer og resultater innen bærekraft.

Konsekvensutredning

Vi vurderer risiko og håndterer disse gjennom dialog, forskning og nasjonale og internasjonale standarder.

Vi vurderer alltid risiko i hvert prosjekt vi går inn i, og streber etter å ha en åpen dialog med interessenter og berørte lokalsamfunn.

Våre konsekvensutredninger
Energiperspektiver

Hva om vi kunne forutsi framtiden?

Det kan vi ikke, men hvert år forutsier våre analytikere tre mulige scenarier for hvordan verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp utvikler seg. Det gir oss en mulighet til å undersøke og diskutere hva vi har i vente.

Våre energiperspektiver