"Gå til hovedinnhold"

Energy Perspectives 2019:

Å vente med klimatiltak øker utfordringen

Dagens klimatiltak er langt fra nok til å sette verden på rett kurs for å holde den globale oppvarmingen godt under to grader. Globale utslipp økte til nytt rekordnivå i 2018 – og jo lenger økningen fortsetter, dess sterkere tiltak vil være nødvendig for å nå globale klimamål. Behovet for raske og betydelige endringer er sterkere enn noen gang.

 

Dette er noen av funnene i den 9. utgaven av Energy Perspectives, en rapport som legges frem av Equinor med en presentasjon av mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050. Rapporten fokuserer spesielt på utfordringer og muligheter knyttet til å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte.

Energy Perspectives er en uavhengig rapport utarbeidet av Equinors analytikere. Se presentasjoner og last ned rapporter her.

Verden gjør fremskritt med tanke på å sikre tilgang til energi for stadig flere mennesker. Vi ser også rekordrask vekst innen ny fornybar energi. Samtidig går tiden uten at vi ser reduksjoner i de globale CO2-utslippene, og da blir veien til en bærekraftig fremtid stadig mer krevende.

Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

Energy Perspectives 2018 - presentasjoner og nedlastinger

Energy Perspectives 2018: tid for handling
Omleggingen mot et mer bærekraftig energisystem går for sakte. Politiske, industrielle og forbrukerrelaterte tiltak kan ikke utsettes dersom vi skal oppnå en bærekraftig utvikling i samsvar med 2-gradersmålet.

Det er bred enighet om at en voksende befolkning og økonomisk vekst vil øke etterspørselen etter varer, aktiviteter og tjenester som krever energi. Utfordringen er å møte denne økende etterspørselen på en mer bærekraftig måte. Dette krever betydelig forbedret energieffektivitet og rask endring av den globale energimiksen.

— En energiomlegging pågår, men fremdriften og omfanget er fremdeles usikkert. Vi publiserer Energy Perspectives-rapporten for å engasjere, gi innsikt, skape dialog, utfordre og bli utfordret, sier Equinors sjefsøkonom, Eirik Wærness.

Rapporten publiseres for 8. år på rad. Den presenterer tre scenarier; Reform, Renewal og Rivalry, som spenner over et bredt utfallsrom for alle viktige karakteristikker ved det globale energisystemet, blant annet makroøkonomisk utvikling, global energietterspørsel, klimagassutslipp, energimiks og olje- og gassmarkedene frem mot 2050.

Rapporten viser hvordan politiske, teknologiske og markedsmessige forhold kan bevege utviklingen i ulike retninger, både ønskede og uønskede.

Eirik Wærness, Chief Economist
(Presentation in Norwegian)

Målfrid Braut-Hegghammer

Silje Ask Lundberg

Espen Barth Eide

Panel debate

Om rapporten

Energy Perspectives er en uavhengig rapport utarbeidet av Equinors analytikere, og beskriver tre mulige utviklingsbaner for verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp.

2018 rapporten justerer for siste års hendelser på klima- og energiområdet, samt teknologiutvikling på ulike områder, både innen fornybar energi og etterspørselssiden i energimarkedene.

Rapporten adresserer nøkkelspørsmål knyttet til utviklingen i det globale energimarkedet. Hvor mye vil energietterspørselen øke i årene som kommer? Går verden gjennom en energitransformasjon? Hvor er det behov for nye investeringer for å sikre energitilgangen? Hva skal til for å nå klimamålene satt i Parisavtalen i 2015? Er verden på rett vei? Hvordan påvirkes verdens energiforsyning og klimagassutslipp av geopolitikk? Spørsmålene er mange når årets Energy Perspectives rapport lanseres og diskuteres.

Tidligere Energy Perspectives-rapporter