Ståle Hanssen var overbevist at vi kunne løfte en plattform i ett løft. Men ingen hadde gjort det før.

Ingen hadde forsøkt å løfte en nybygd boreplattform på 22.000 tonn før — i ett stykke. Men Ståle Hanssen var overbevist om at det gikk an. Da det lyktes, sparte han oss en million timer.

— Dette er en game changer, sier Ståle Hanssen, prosjektsjef for Johan Sverdrup understell, installasjon og ferdigstillelse.

Hans oppgave var å finne den mest effektive måten å montere dekket til Johan Sverdrup på, som veier 22.000 tonn, opp på understellet, som allerede var installert offshore. 

Ståle Hanssen – med Arne Sigve Nylund, Konserndirektør, Utvikling og Produksjon Norge (UPN). Photo: Øyvind HagenHan husker godt det første møtet med Edward Heerema, den karismatiske grunnleggeren og eieren av Allseas. Med seg til Stavanger hadde nederlenderen planene for verdens største skip, et skip som skulle kunne løfte utrangerte plattformdekk av beina i ett eneste løft og frakte dem til land for opphugging.

Alle andre løsninger krever at man demonterer dem – bit for bit – før de fraktes til land.

Equinor vurderte på denne tiden planer for fjerning av plattformer som Statfjord A og Huldra og var interessert i å høre om det siste på teknologifronten. 

Hanssen, som akkurat hadde begynt å jobbe med Johan Sverdrup-prosjektet, så imidlertid en annen mulighet. Hvis det nye skipet kunne fjerne plattformdekk i ett løft, kunne det kanskje installere dem i ett løft også?

Frem til nå har man vært nødt til å bygge store plattformdekk i flere moduler. Ingen kranfartøy har vært i stand til å løfte mer enn 12.000 tonn i ett løft.

Pioneering Spirit er det største konstruksjonsskipet som er bygget. Dobbeltskrogsfartøyet er 382m langt og 124m bredt. Det kan ligge over en plattform og fjerne hele overbygget - opp til 48 000 tonn - i ett enkelt løft, med åtte sett med horisontale løftebjelker. Foto: Woldcam

Det betyr at det ikke har vært mulig å ferdigstille de virkelig store plattformdekkene ved land. Den endelige oppkoblingen av modulene måtte gjøres ute i havet. Det tar tid, koster mye og har en høyere helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko enn å gjøre jobben ved kai.

Tre til seks måneder raskere oppstart
For Johan Sverdrup – som skulle bygges ut med fire store plattformer i første fase av prosjektet med dertil omfattende hookup-program – kunne det å heise alt på plass i ett eneste løft bety store besparelser og en sikrere oppkobling.

Planene var på ingen måte ferdige. Fartøyet var ikke engang ferdig bygget. Men en idé var sådd. 

— Equinor er et teknologiinteressert selskap som våger å satse på innovasjon og ukjent teknologi. Det var i grunnen liten motstand internt, sier Hanssen.

— Equinor er et teknologiinteressert selskap som våger å satse på innovasjon og ukjent teknologi

Ståle Hanssen, prosjektsjef for Johan Sverdrup understell, installasjon og ferdigstillelse

Daværende prosjektdirektør Kjetel Digre var positiv. Det samme var konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring, Margareth Øvrum. Det var likevel diskusjoner både internt i selskapet og i partnerskapet, erkjenner han. Teknologien var ikke kvalifisert. Båten var ikke bygget. 

Men regnestykket var tydelig: 

Ved å kutte én million arbeidstimer i havet kunne Allseas sin teknologiske nyvinning fremskynde oppstarten på Johan Sverdrup med mellom tre og seks måneder. Samtidig kunne prislappen reduseres med én milliard kroner.

I mars 2015, dagen før Pioneering Spirit ble døpt, signerte Equinor – på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet – kontrakt med Allseas om å bruke det nye gigantfartøyet til å installere tre av de fire plattformene i første utbyggingsfase i Nordsjøen. Den femte og siste plattformen, som skal på plass i forbindelse med andre fase av utbyggingen, skal etter planen også installeres med gigantfartøyet. 

Den første plattformen, stigerørsplattformen, er ti meter for lang for Pioneering Spirit og ble derfor installert på tradisjonelt vis på feltet i april.

Boreplattformen lastet om bord på Pioneering Spirit. Photo: Woldcam

Omfattende teknologikvalifiseringsprogram

Den største utfordringen ved fartøyet, som er 382 meter langt og 124 meter bredt, er at det måtte ligge svært tett innpå understellet til plattformen for å gjøre jobben - uten å komme borti det. 

Det trykksatte løftesystemet på de to baugene måtte videre være i stand til å sette plattformdekket forsiktig ned på understellet, samtidig som det kompenserte for bevegelser i fartøyet. Det stiller store krav til posisjoneringssystemet og kontrollsystemene om bord, forteller Viktor Nilsen-Nygaard, leder for teknologikvalifiseringsprosjektet for Pioneering Spirit i Equinor.

Sammen med et lite team av Equinor-eksperter på dynamisk posisjonering, marine operasjoner og kontrollsystemer leverte han i fjor sommer en rapport som godkjente teknologien for førstegangsbruk. 

Teknologikvalifiseringsprosessen har vært både spennende og utfordrende, og samarbeidet med Allseas har vært godt.

— Equinor har viljen, ressursene og fagekspertene til å gjennomføre denne typen teknologikvalifiseringsprosjekter. Det er det ikke mange som har, sier Nilsen-Nygaard.

Viktor Nilsen-Nygaard,  leder for teknologikvalifiseringsprosjektet for Pioneering Spirit i Equinor

Utvider installasjonsvinduet til hele året

I tillegg til å kunne løfte langt tyngre enn alle andre tungløftfartøy, tåler Pioneering Spirit også røffere vær. 

Der andre må gi seg når bølgene kommer opp i en signifikant høyde, altså en slags snitthøyde, på mellom én og halvannen meter for de tyngste løftene, kan Pioneering Spirit operere i bølger opp til 2,5 meter signifikant. Det betyr at enkelte bølger kan være så høye som fem meter. 

Dermed utvider Pioneering Spirit vinduet for installasjonsarbeid i havet betydelig.

Tidligere har tommelfingerregelen vært at dette kunne gjøres i perioden april til september. Nå kan man i praksis gjøre installasjonsjobber året rundt. Hvis været er innenfor operasjonskriteriene, da.

Løftet gjennomført på tre timer 

I månedsskifte mai-juni mobiliserte Pioneering Spirit til Bømlafjorden ved Stord i Kvinnherad. Der ble det 22.000 tonn tunge og ferdig sammenstilte boreplattformdekket, bygget av Aibel i Haugesund, overført fra lekteren det ble slept ut på. Deretter begynte en elleve timer lang tur ut til feltet, hvor det gjennomførte sin første ordentlige plattforminstallasjonsjobb. For første gang i verden.

Selve installasjonsjobben tok kun tre timer. Så var det ferdig.

Trond Bokn, prosjektdirektøren for Johan Sverdrup, følte seg mer enn trygg på at fartøyet var i stand til å gjøre jobben effektivt og sikkert. 

— Denne teknologien har blitt testet, testet og testet igjen. Men det er alltid spennende å ta i bruk ny teknologi, sier han.

I tillegg til boreplattformdekket skal Pioneering Spirit også installere dekkene til prosessplattformen og boligkvarteret. Det skjer våren 2019.

Ståle Hanssen erkjenner at det har vært en spennende prosess. 


Johan Sverdrup boreplattform klar til utseiling fra Aibel i Haugesund Foto: Woldcam

Johan Sverdrup boreplattform klar til utseiling fra Aibel i Haugesund Foto: Woldcam

Boreplattform ankommer overføringsstedet i Bømlafjorden Foto: Woldcam

Installasjon av boredekket på understellet: enormer jekker senker dekket på plass. Foto: Woldcam

Johan Sverdrup boreplattform klar til utseiling fra Aibel i Haugesund Foto: Woldcam

Johan Sverdrup boreplattform klar til utseiling fra Aibel i Haugesund Foto: Woldcam

Boreplattform ankommer overføringsstedet i Bømlafjorden Foto: Woldcam

Installasjon av boredekket på understellet: enormer jekker senker dekket på plass. Foto: Woldcam

Fra før hadde Pioneering Spirit fjernet Yme-plattformen på norsk sokkel i august 2016 og gjennomført en vellykket installasjonstest på nederlandsk sokkel våren 2017. Den store ilddåpen kom imidlertid i august 2017. Da fjernet fartøyet det 24.000 tonn tunge dekket til Shells Brent Delta-plattform på britisk sektor i Nordsjøen, med suksess.

Nå har fartøyet bevist at det også kan installere store plattformdekk i ett løft. Først ute var Johan Sverdrup.

På broen til Pioneering Spirit står Edward Heerema.
— Dette har tatt oss 30 år å utvikle. Men det var verdt det!

Seremoni ombord Pioneering Spirit etter løftet, fra venstre, Helge Navratil (Equinor), Fred Regtop (Allseas), Edward Heerema (Allseas), Ståle Hanssen (Equinor), Jon Wade (Allseas).
  • Pioneering Spirit eies og driftes av Allseas Group.
  • Fartøyet er 382 meter langt og 124 meter bredt, og er med det verdens største konstruksjonsfartøy. Lengden tilsvarer seks Boeing 747 og dekksarealet tilsvarer seks fotballbaner.
  • Totalt er det brukt 190.000 tonn stål i fartøyet. Ballastkapasiteten er på 700.000 tonn – tilsvarende 280 olympiske svømmebasseng.
  • Fartøyet, som kostet 2,6 milliarder euro, ble bygget av Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) i Sør-Korea i perioden 2011 til 2014 og deretter ferdigstilt i Rotterdam.
  • Det unike løftesystemet om bord er i stand til å løfte plattformdekk på inntil 48.000 tonn i ett løft. Det tilsvarer vekten til seks Eiffeltårn.
  • Pioneering Spirit har også kapasitet til å løfte stålunderstell på inntil 20.000 tonn. I tillegg installeres det nå en kran med kapasitet på 5.000 tonn i hekken. 

En av teknologiene som gjorde boreplattformløftet på Pioneering Spirit mulig, var avansert testeteknologi fra Marine Cybernetics. Equinor Technology Ventures støttet selskapet fra oppstarten i 2003.

For at løftet skulle kunne gjennomføres uten å skade stålunderstellet til boreplattformdekket på Johan Sverdrup-feltet, måtte systemet for dynamisk posisjonering på Pioneering Spirit kommunisere sømløst med kontrollsystemet på løfteutstyret. 

Teknologi fra Marine Cybernetics, også brukt av blant andre NASA, gjorde at man kunne gjennomføre såkalte hardware-in-the-loop-tester på forhånd og dermed være helt sikre på at systemene fungerte sømløst sammen og at løfteoperasjonen kunne gjennomføres på en trygg måte. Selskapet ble støttet av Equinor Technology Ventures fra 2003, like etter oppstart, og fram til det ble solgt til DNV GL i 2013.