Det er mange som mener vi bør slutte med olje.

Hvorfor er da Johan Sverdrup-feltet så viktig?

– Hvis ikke folk var engasjerte i klimaet, hadde verden sett dårligere ut. De presser oss til forbedring og gjør oss bedre, både som selskap og industri. Det er veldig positivt, sier Thea Broch (30).

Hun er geolog på Equinors kontor i Harstad. Jobben hennes går ut på å lete etter nye olje- og gassfelt ved å tolke seismikk, som er bilder av det som befinner seg under havbunnen. Hun sier at det er i et selskap som Equinor at man har mulighet til å kunne påvirke industrien i riktig retning.

Thea Broch. Foto: VG Partnership

Gjennom Parisavtalen ble verdens ledere enige om at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader. Da må de globale klimagassutslippene reduseres betraktelig.

Det er viktig at den oljen som produseres, er så ren som mulig.

Thea Broch, Geolog i Equinor

Kritikk av næringen

– Selv om mange stiller spørsmål om bransjen vår i dag, er det en veldig viktig industri for Norge og resten av verden, sier hun og utdyper:

– Også i et scenario hvor vi skal begrense global oppvarming til godt under to grader, vil det være behov for olje i fremtiden. Produksjonen fra de feltene som er oppdaget i dag, faller dramatisk. Det betyr at vi er nødt til å gjøre noe for å dekke det økende energibehovet. Nye funn er en stor og viktig del av det, sier hun.

Selv om man går over til gass eller fornybare energiformer til elektrisitet og transport, trenger man fortsatt olje til mange andre industrier, som medisiner, plast og klær.

Verdens energibehov fortsetter å øke, og vi vil fremdeles ha et stort behov for olje og gass i overskuelig fremtid. Men det er ikke slik at alle oljefat er like.

Abdelkarim Abbou, VP SSU Exploration
Foto: VG Partnership

– Bra man fant Johan Sverdrup nå

– Vi trodde nesten ikke det var mulig, og så finner vi et gigantfelt midt i indrefileten av Nordsjøen, et område hvor det har vært lett etter olje i mange år, sier Abdelkarim Abbou. Han er direktør for sikkerhet og bærekraft i avdelingen som jobber med leting etter nye olje- og gassfelt i Equinor.

Han innrømmer at det var svært overraskende for mange da Johan Sverdrup-feltet ble funnet av Lundin og Equinor i 2010/2011. Nå skal Johan Sverdrup produsere 2,7 milliarder oljefat, som vil generere mer enn 900 milliarder kroner til Norge over de neste 50 årene.

– Det tilsvarer nesten et helt statsbudsjett!

Gigantfeltet ligger faktisk i det aller første området som ble tildelt letelisens på norsk sokkel – lisens 001.

Abbou sier at det var bra at man fant Johan Sverdrup nå og ikke på 70- eller 80-tallet.

– Takket være innovasjon og siste nytt innen digitalisering kan vi utvinne olje på en mye mer CO2-effektiv måte enn vi kunne før. Ved hjelp av teknologi utviklet på norsk sokkel, vil Johan Sverdrup ha svært lave CO2-utslipp.

For hvert fat olje som produseres i verden, slippes det i gjennomsnitt ut rundt 18 kilo CO2. Gjennomsnittet på norsk sokkel er mye lavere med 8 kilo CO2.

På Johan Sverdrup vil den være på rekordlave 0,67 kilo CO2 fordi plattformen drives med strøm fra land, som stort sett er vannkraft. Det aller meste av utslippene kommer fremdeles fra selve bruken av olje og gass, men elektrifisering reduserer CO2-utslipp tilsvarende 310.000 personbiler i året.

For hvert fat olje som produseres i verden, slippes det i gjennomsnitt ut rundt 18 kilo CO2. Gjennomsnittet på norsk sokkel er mye lavere med 8 kilo CO2.

På Johan Sverdrup vil den være på rekordlave 0,67 kilo CO2 fordi plattformen drives med strøm fra land, som stort sett er vannkraft.

Fakta om Johan Sverdrup:

 • Ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger.
 • Vanndybden er 110–120 meter, reservoaret ligger på ca. 1900 meter
  under havbunnen.
 • Oljen fra feltet føres i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen føres til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.
 • Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1430 milliarder kroner.
 • Den norske stat mottar rundt 900 milliarder kroner.
 • Daglig produksjon fase 1 estimert til 470.000 fat.
 • På topp antas produksjonen til 690.000 fat daglig.
 • Feltet drives med kraft fra land.
 • Produksjonsstart for fase 1 var i 2019.

– Alle oljefat er ikke like

Mange av olje- og gassressursene som er funnet i dag, har et høyt CO2-avtrykk. Det er blant annet tungolje og oljesand – som er svært dårlig for klimaet.

– Verden har ikke godt av at alle disse funnene blir bygd ut. Derfor ønsker vi å lete etter felt med bedre kvalitet, som for eksempel Johan Sverdrup, sier Abbou og fortsetter:

– Overgangen til et lavkarbonsamfunn kommer til å ta tid, og da er det viktig at den oljen som produseres er så ren som mulig. Alle oljefat er ikke like.

– Hvis Equinor fortsetter å lete og finner nye felt som er mer CO2-effektive, tror du man lar være å produsere fra de dårlige feltene man allerede har funnet? Kommer ikke bare de nye feltene i tillegg?

– Mengden olje som vil bli produsert vil reguleres av etterspørselen. «Dårlig» olje har typisk dårligere økonomi fordi det krever veldig mye energi å prosessere. Det kan være dyrt. Hvis vi klarer å finne bedre felt, vil de erstatte de dårlige, sier Abbou.