Rowan Stavanger skal bore for Gudrun

22. oktober 2018 14:13 CEST

Rowan Norway Limited har fått kontrakt for å bore to brønner på Gudrun-feltet med den oppjekkbare riggen Rowan Stavanger. Riggen er også tildelt fem opsjoner på enkeltvise brønner.

Equinor har inngått rammeavtale med Rowan Norway Limited, med avtalebetingelser som skal gjelde for framtidige riggkontrakter med selskapet.

Kontrakten med Rowan Stavanger er basert på rammeavtaleformatet, og sikrer Equinor eksklusiv bruk av riggen frem til 2025 dersom riggen holdes i kontinuerlig operasjon.

Boreriggen Rowan Stavanger
Boreriggen Rowan Stavanger

Verdien på den faste delen av kontrakten er anslått til 23 millioner dollar. I tillegg til boretjenester er reder ansvarlig for kjøring av foringsrør, behandling av spillvann og håndtering av borekaks.

– Vi er glade for å ha fått i stand en avtale med det som for oss som operatør er en ny riggleverandør på norsk sokkel. Rowan er en stor verdensomsfattende leverandør av oppjekkbare rigger. Vi ønsker et langsiktig samarbeid med Rowan, og har derfor også inngått en rammeavtale med dem, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

* Du finner et nedlastbart portrettbilde fra lenken i teksten over.

Relaterte sider og nedlastinger

Foto fra kontraktsignering
Bak fra venstre: Einar Johan Ruud (Equinor), Louise Michalsen (Rowan), Glenn Richard Bysveen (Equinor), Olav Gustad (Rowan), Per Haaland (Equinor), Eric Wesselingh (Rowan), Petter Kostøl (Equinor), Bjarte Taranger (Rowan), Geir Aase (Equinor), Gunstein Reiestad Varhaug (Equinor) og Ovar Aarsland (Equinor). Foran fra venstre: Jack Winton (Rowan) og Rannfrid Skjervold (Equinor). (Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)