Bygging av Johan Castberg begynner på Stord

21. november 2018 11:49 CET | Sist endret 21. november 2018 11:54 CET
Illustrasjon av Johan Castberg PRM

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg starter i dag kuttingen av den første platen til selve plattformdekket på Johan Castberg-skipet ved Kværners verft på Stord. Byggingen vil skape store ringvirkninger i hele Norge.

– Johan Castberg er den neste store utbyggingen på norsk sokkel, og vil åpne et nytt område i Barentshavet for Equinor. Johan Castberg-utbyggingen vil ha ringvirkninger tilsvarende 47.000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen, og verdien av norske varer og tjenester vil utgjøre rundt 25 milliarder kroner, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Til sammen vil det gå med i overkant av 2 millioner arbeidstimer på byggingen av plattformdekket, og inkludert ringvirkninger er det forventet at byggingen vil skape 4.800 arbeidsplasser.

– Nesten samtidig som vi starter her på Stord vil det begynne arbeid ved en rekke verft langs hele norskekysten. Allerede er mange små og store bedrifter i gang med leveranser til Johan Castberg. Dette viser at norsk leverandørindustri har den nødvendige konkurransekraften og kompetansen  til å møte den harde  konkurransen globalt, sier prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen.

Også i Verdal, Egersund og Sandnessjøen vil det være omfattende aktivitet de neste årene for å bygge de mange delene som vil utgjøre det komplekse plattformdekket. Dekket skal installeres på det 200 meter lange produksjonsskipet som skal stå fast på Johan Castberg-feltet i 30 år fra den planlagte produksjonsoppstarten i 2022.

Byggingen av de to andre store puslespill-bitene til produksjonsskipet er allerede godt i gang. Skroget bygges i Singapore, og dreieskiven bygges i Dubai. Dette er leveranser som ikke kan leveres av norske leverandørbedrifter. Skroget og dreieskiven vil ankomme Stord i 2020 for sammenstilling og ferdigstilling, før skipet fraktes til sin faste plass i Barentshavet.

Partnerskapet på Johan Castberg består av Equinor 50%, Eni 30% og Petoro 20%.

Relaterte sider

* Du finner nedlastbare portrettbilder via lenkene i teksten over.

  • Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subsea-utbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
  • Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til ca. 49 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk, i underkant av 1800 av disse årsverkene vil komme i Nord-Norge.
  • Johan Castberg-prosjektet vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel 2018-2022.
  • Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, med rundt 500 årsverk i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.