Oppdatering på situasjonen på Bahamas etter orkanen Dorian

5. september 2019 12:08 CEST
Kart over South Riding Point

Vi er bekymret over nyhetene om omfattende konsekvenser på Bahamas etter orkanen Dorian. Alt Equinor-personale på Bahamas er gjort rede for og er bekreftet i sikkerhet.

Sikkerheten til vårt personale, deres familier og miljøet lokalt er vår førsteprioritet.

Da orkanen ankom, hadde Equinor 54 personer på Grand Bahama-øya. De jobbet på South Riding Point-terminalen inntil den av sikkerhetshensyn ble nedstengt 31. august. Vanskelige kommunikasjonsforhold har gjort det tidkrevende å få tak i alt personale, men vi har nå lyktes i å oppnå kontakt med alle.

Vår Bahamas-organisasjon har blitt støttet av beredskapsorganisasjonen i USA og Norge. Vi vil fortsette å bistå våre ansatte og deres familier så godt i kan i tiden som kommer.

Våre ansatte skal etter forholdene ha det bra, men er i en vanskelig situasjon på grunn av de store ødeleggelsene orkanen har påført øygruppen.

De første undersøkelsene fra luften avdekker at anlegget har fått skader og at det er observert oljelekkasjer fra lagringstanker på land.

Det er ennå for tidlig å si noe om omfanget av skadene. Det er per nå ikke observert utslipp til sjø.

Equinor har mobilisert oljevernberedskap som vil ankomme South Riding Point-terminalen så snart som mulig. Vi jobber nå med å få bedre oversikt over situasjonen og iverksette egnede tiltak.

Vi har informert lokale myndigheter om våre foreløpige undersøkelser og vil fortsette vår dialog med dem.

Terminalen ble som et føre-var-tiltak stengt ned midt på dagen lørdag 31. august.

De ansatte fikk fri for å ta vare på sine familier og sikre sine private hjem. Lokale myndigheters råd om å evakuere visse områder har også blitt fulgt. Det var ingen ansatte på terminalen under orkanen.

Selv om værforholdene har bedret seg, gjør ødelagte veier og flom at det fremdeles er vanskelig å få tilgang til og oversikt over situasjonen og skadene på terminalen om det omkringliggende området.

Vi vil komme tilbake mer oppdatert informasjon så snart vi har fått tilgang til terminalområdet og er i stand til å bekrefte situasjonen.

Relatert side