Statusoppdatering på Bahamas

9. september 2019 14:40 CEST
Foto fra South Riding Point-terminalen

Equinor fortsetter arbeidet etter orkanen Dorian med respons på South Riding Point-terminalen og oljeutslippet på anlegget og i nærheten.

Situasjonen på Bahamas er fortsatt krevende på grunn av skader på infrastruktur.

Vi bistår våre ansatte som er rammet av orkanen. Det første skipet, kontrahert av Equinor, med krisehjelp til våre ansatte har ankommet Grand Bahama og blir distribuert.

Ressurser på Bahamas, i USA og Norge koordinerer responsen på oljeutslippet og tiltak for å adressere skadene på terminalen. Tiltak igangsettes på terminalanlegget, bygninger og tilstøtende områder, inkludert natur og dyreliv.

En gruppe med taktiske oljevernspesialister er på anlegget og forbereder nødvendig arbeid. Sikkerhetspersonell er på plass for å sikre anlegget og mennesker.

To fartøy er på vei fra Louisiana med 43 personer trent for oljeutslippsopprydding og utstyr for rensingsarbeidet. Informasjonen vi har nå tilsier at fartøyene ankommer innen noen dager.

Ytterligere personell og utstyr mobiliseres i Florida og kan ankomme i løpet av to dager, og det gjøres tiltak for å sikre utstyr tilgjengelig på Bahamas.

Utstyr som har blitt mobilisert inkluderer utstyr for bruk både på land og på havet. Vi har ingen indikasjoner på pågående oljelekkasjer fra tankene og det er heller ikke indikasjoner på at olje fra vår terminal har havnet på nærliggende strender eller på havet.

For øyeblikket jobber omtrent 225 Equinor-ansatte med responsarbeidet, i tillegg til eksternt personell og ressurser.

Ytterligere oppdateringer vil bli gitt når informasjon er tilgjengelig.

Relaterte sider