Equinor og Catapult samarbeider om deling av driftsdata fra Hywind Scotland

28. november 2019 08:00 CET
Foto av havvindparken Hywind Scotland
Dronebilde av havvindparken Hywind Scotland. (Foto: Øyvind Gravås / Woldcam - Equinor ASA)

Equinor og Masdar har gått sammen med ORE Catapult om deling av havvinddata via datadelingsplattformen POD.

Driftsdata fra verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, kan nå brukes fritt av leverandørindustrien og akademia gjennom Offshore Renewable Energy (ORE) Catapults POD-tjeneste (plattform for driftsdata). 

Formålet med POD-tjenesten er å tilby omfattende datasett for havvind i hele Storbritannia for å forbedre forståelsen av hvordan havvindparker drives under faktiske forhold og på denne måten støtte opp om innovativ forskning, prosjekt- og produktutvikling. 

Gjennom avtalen inngått mellom Equinor, Masdar og ORE Catapult kan abonnenter få tilgang til et forhåndsdefinert sett av målinger i full skala fra en av Hyvind Scotlands fem vindturbiner.

Ved å åpne opp og gi tilgang til denne informasjonen, ønsker de tre selskapene å øke engasjementet i næringslivet, akademia og leverandørindustrien for havvind i Storbritannia og internasjonalt og fremme samarbeid og innovasjon innen flytende havvind.

Det felles langsiktige målet er å redusere kostnadene for flytende havvind og gjøre teknologien til en industriell og konkurransedyktig løsning.

Portrett av Sebastian Bringsværd
Sebastian Bringsværd, leder for flytende havvindutvikling i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Dette initiativet viser Equinors sterke satsing på å støtte opp om kunnskapsdeling i Storbritannia og andre land, samt sørge for en plattform for samarbeid på tvers av leverandørindustrien for flytende havvind. Flytende havvind er en hjørnestein i fornybarstrategien vår om å bli et storselskap innen havvind, og vi mener at denne teknologien vil spille en viktig rolle for å støtte opp under Storbritannias sektoravtale for havvind og mål for dekarbonisering, sier Sebastian Bringsværd, leder for flytende havvindutvikling i Equinor.

– Fri bruk av driftsdata fra Hywind Scotland blir et viktig tilskudd til POD-tjenesten vår, og vil i betydelig grad styrke tilbudet til brukerne våre betydelig. Bruk av stordata er i ferd med å endre forståelsen for hvordan havvindparker operer, og dermed også måten vi bygger, driver og vedlikeholder disse parkene på.  Denne POD-tjenesten var den første til å tilby, for et mindre gebyr, næringsliv, akademia og forskningsmiljøer, åpen tilgang til datasett fra havvindturbinen som befinner seg i Levenmouth.

Dataene som deles vil omfatte miljødata, bevegelsesmønsteret til den flytende vindturbinen, og laster i fortøyningssystemet. 

POD-tjenesten ble til gjennom finansiering fra skotske myndigheter. Tjenesten er tilgjengelig på: https://pod.ore.catapult.org.uk

Relaterte sider og nedlastinger

Illustrasjon - Hywind Skottland fakta

Fakta om pilotparken Hywind Scotland

  • Verdens første flytende havvindpark 
  • Ligger 25 km øst for Peterhead, Skottland, i britisk del av Nordsjøen
  • Havdyp på mellom 95 og 120 meter
  • Fem flytende vindturbiner, samlet installert kapasitet på 30 MW
  • Gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 56 % de to første driftsårene

Om Equinor

Equinor bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi og utvikler seg som et bredt energiselskap.  Equinor leverer i dag fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland tilsvarende mer enn en million europeiske hjem. Equinor har posisjonert seg for havvindutbygging i Storbritannia, nordøstdelen av USA, samt i Østersjøen.  Selskapet ferdigstilte verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland og er posisjonert for framtidige flytende vindmuligheter flere steder, blant annet i Storbritannia, Norge og Asia. 

Om Offshore Renewable Energy Catapult 

ORE Catapult ble opprettet i 2013 av britiske myndigheter og inngår i et nettverk av Catapult etablert av Innovate UK i høyvekstindustrier. Det er Storbritannias viktigste senter for teknologi-innovasjon og forskning innen havvind-, bølge- og tidevannsenergi og bidrar til å redusere kostnadene for fornybar energi, støtte vekst i industrien og skape ringvirkninger i Storbritannia.